news

NASA opublikowała wspaniałe filmy przedstawiające lądowanie łazika Perseverance na Marsie.

Filmy przedstawiają ostatnie minuty burzliwego lądowania, aż do momentu, w którym koła robota stykają się z ziemią.

Sekwencje pokazują wir kurzu i żwiru unoszący się w górę, gdy pojazd jest opuszczany przez swój rakietowy plecak na powierzchnię marsjańskiego krateru Jezero.

Łazik Perseverance został wysłany na Marsa obwieszony kamerami, z których siedem było przeznaczonych do nagrywania lądowania.

Zapisy lądowania stanowią istotną informację zwrotną dla inżynierów, którzy starają się jeszcze bardziej ulepszyć technologie używane do umieszczania sond na powierzchni Czerwonej Planety.

wydatki w pandemiiPandemia i związany z nią lockdown wpłynął na finanse Polaków - w większości przypadków negatywnie. Redukcja etatów przez pracodawców czy zmniejszanie wynagrodzenia stanowią wyzwanie dla budżetów domowych. Tego typu sytuacje mogą jednak zdarzyć się w każdym momencie, nie tylko w trakcie pandemii, ograniczając nasze zdolności do regulowania miesięcznych zobowiązań. Warto wiedzieć, z jakich rozwiązań możemy skorzystać, by poradzić sobie z narastającym zadłużeniem.

Kredyt hipoteczny nie tak problematyczny, jak czynsz i opłaty za media

W badaniu przeprowadzonym przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych zapytano respondentów, czy koronakryzys wpłynął na ich możliwości do terminowego wywiązywania się z zobowiązań. Twierdząco odpowiedziało 12% badanych, co oznacza zdecydowaną poprawę w porównaniu z wynikami uzyskanymi w kwietniu 2020 r. Wtedy problemy z regulowaniem należności deklarowała blisko ¼ badanych.

pit28Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 1 marca 2021 r. Zeznanie można złożyć elektronicznie.
Rozliczając się na formularzu PIT-28, można korzystać z ulg i odliczeń oraz przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Dla kogo PIT-28

 

Zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2020 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

parpFirmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 marca naborze do programu „Badania na rynek – konkurs ogólny”. A aż ok. 300 przedsiębiorstw ze względu na trwającą pandemię zwróciło się z prośbą o przedłużenie terminu o 14 dni. Dla porównania, w ubiegłorocznej edycji konkursu złożono 239 wniosków. Wybrane firmy z sektora MŚP będą mogły przeznaczyć unijne środki na wdrożenie wyników prac B+R. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł i jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do rozdysponowania pomiędzy przedsiębiorców jest łącznie pół miliarda złotych. 65 mln zł z tej puli trafi do przedsiębiorców realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego, a pozostała kwota do przedsiębiorstw z pozostałych województw. O skali wsparcia decyduje lokalizacja projektu i wielkość przedsiębiorstwa, które stara się o dofinansowanie.

ministerstwo finansówOprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich 1,00%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10% dla 3-latek, 1,30% dla 4-latek oraz 1,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio 1,50% i 2,00% w pierwszym roku oszczędzania.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 0,75%. Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1,00%.