zdrowie

Zator płucnyCo łączy koronawirusa z zatorowością płucną? Na pewno podobieństwo objawów, takich jak duszności, czy bóle w klatce piersiowej, jednak nie tylko. COVID-19 przyczynia się również do powstawania zatorów w tętnicach płucnych! Wiedzą o tym dobrze specjaliści ze Szpitala Medicover, którzy w ostatnim czasie przeprowadzili zabieg leczenia zatorowości płucnej u 84-letniej pacjentki, która wcześniej przebyła COVID.

Z początkiem marca 2021 roku do pilnego leczenia operacyjnego w Szpitalu Medicover została zakwalifikowana 84-letnia pacjentka, emerytowana pielęgniarka. W lutym przebyła infekcję koronawirusem z ogromnym osłabieniem, towarzyszącą dusznością, gorączką i bólami mięśniowymi. Zgłosiła się do szpitala z powodu nasilenia duszności i wystąpienia zaburzeń rytmu serca, po wykonaniu tomografii komputerowej rozpoznano ostrą zatorowość płucną, a w badaniu echokardiograficznym stwierdzono wolne skrzepliny w jamach prawego serca. Pomimo odmiennego mechanizmu powstania „klasycznej” zatorowości płucnej od tej w przebiegu COVID, w tym przypadku zator tętnicy płucnej miał konkretny związek z przebiegiem COVID-19.

komary

CO NA KOMARY

Komary to niewielkie owady z rzędu muchówek. Przebijają one skórę i piją krew przy pomocy ust przypominających rurki. Atakują one różne gatunki kręgowców, a także bezkręgowców. Utrata krwi to niewielkie zagrożenie zestawiając je z chorobami, które przenoszą. Są najbardziej niebezpieczną grupą zwierząt.

KOMARY W POLSCE


Ilość komarów w naszym kraju uzależniona jest głównie od pogody. Najlepsze warunki dla ich rozwoju to częste opady i wysoka temperatura powietrza. Najwięcej tych owadów pojawia się wtedy, gdy występują upały z gwałtowanymi burzami i ulewnym deszczem. Samica komara składa nawet kilkaset jaj na powierzchni stojącej wody, np. kałuży, a już w ciągu miesiąca pojawiają się młode osobniki. Wysoka temperatura sprzyja temu procesowi.
W miastach za ich obecność odpowiada wybetonowana przestrzeń. Woda w takich miejscach nie ma gdzie spływać ani wsiąkać, więc utrzymuje się na powierzchni. W takich kałużach larwy przekształcają się w dorosłe osobniki. W miastach żyje mniej zwierząt żywiących się komarami co powoduje, że nie są tam zagrożone zjedzeniem.

koronawirus wirusGdy w lutym 2020 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o przypadkach koronawirusa w Polsce, nie wiedzieliśmy zgoła nic o przebiegu tej choroby. Osoby z objawami SARS-CoV19 były natychmiastowo odsyłane do szpitali epidemiologicznych. Po czasie ciężkiej walki z pandemią pojawili się pierwsi ozdrowieńcy. Czy jednak uporanie się z wirusem kończy ich problemy zdrowotne? W niniejszym artykule skupimy się na najczęstszych dolegliwościach towarzyszących ozdrowieńcom, wyjaśnimy, czym jest tak zwany długi ogon CoV19 i odpowiemy na pytanie o badaniach diagnostycznych, które trzeba wykonać, jeśli będąc ozdrowieńcem, borykamy się w dalszym ciągu z różnymi dolegliwościami.

Kim jest ozdrowieniec i co to jest długi ogon CoV19?

Niniejsze hasło pojawia się regularnie w doniesieniach medialnych i charakteryzuje osobę, która przeszła przez infekcję wirusem SARS-CoV19 w sposób objawowy bądź bezobjawowy. Uporanie się z wirusem często nie kończy się pozbyciem pewnych dolegliwości. Powikłania po infekcji są nadal często spotykane u tak zwanych ozdrowieńców. Najpowszechniejszymi dolegliwościami, na które uskarżają się ozdrowieńcy, są chroniczne poczucie zmęczenia, duszności, męczące bóle głowy, zaburzenia koncentracji i problemy ze spaniem. Z biegiem czasu lista dolegliwości wynikających z powikłań jest coraz dłuższa.

Pacjenci, którzy mogą tytułować się ozdrowieńcami, uskarżają się m.in. na:

 • rozmaite zaburzenia natury psychicznej ( stany depresyjne bądź uczucie rozdrażnienia, spadek nastroju),
 • zaburzenia smaku i węchu,
 • bóle brzucha,
 • poczucie ucisku w klatce piersiowej,
 • kaszel,
 • brak apetytu,
 • zaburzenie rytmu serca,
 • stany lękowe,
 • migrena,
 • szumy w uszach,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • kołatanie serca,
 • problemy z biegunką.

szczepienie obowiazkoweSzczepienia są niewątpliwie jednym z największych osiągnięć medycyny. Dzięki nim udało się zlikwidować bardzo groźną chorobę - ospę prawdziwą, która wcześniej, przed wprowadzeniem szczepionek odbierała życie co trzeciej osobie na świecie.

Czym są obowiązkowe szczepienia?

Szczepienia obowiązkowe jest to zestaw szczepionek, które jako osoba mieszkająca w danym państwie musimy przyjąć.

W Polsce przyczyniły się one do zredukowania występowania wielu chorób takich jak m.in. różyczka czy świnka.


Jaki jest zakres szczepień obowiązkowych w Polsce

Błonica

Bardzo poważna choroba zakaźna, która może prowadzić nawet do zatrzymania akcji serca czy uduszenia.

Na błonicę powinny zostać zaszczepione dzieci i młodzież o od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia, a także osoby, które miały styczność z kimś chorym.

arytmiaMedinice przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu zakończył pierwszą część II etapu badań przedklinicznych (faza przewlekła) na zwierzętach w projekcie systemu do krioablacji kardiochirurgicznej CoolCryo, stosowanej m.in. do leczenia migotania przedsionków. Pierwsza część badania w pełni potwierdziła użyteczność urządzenia. Krioaplikator CoolCryo został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiochirurgicznej wykonywanej techniką małoinwazyjną (zamiast typowej sternotomii, czyli przecięcia mostka). Druga część badań fazy przewlekłej ma zakończyć się w czerwcu b.r.

9 marca 2021 r. firma Medinice poinformowała o zakończeniu pierwszej części II etapu badań przedklinicznych (faza przewlekła) na zwierzętach w projekcie systemu do krioablacji kardiochirurgicznej CoolCryo. Pierwszorzędnym celem badania była ocena bezpieczeństwa zastosowania wyrobu medycznego CoolCryo, natomiast celem drugorzędnym była ocena skuteczności zastosowania wyrobu medycznego CoolCryo. Przeprowadzone we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym badania zostały ocenione pozytywnie. Druga część badań fazy przewlekłej ma zakończyć się w czerwcu.