news

kryptowaluty

Kryptowaluty a spadek złotego, co oznacza? 

W momencie, w którym cena złotego spada, czyli ulega deprecjacji, oznacza to, że będziemy potrzebować większej ilości złotego, aby wymienić go na inną walutę np. Euro albo Dolara Amerykańskiego. Słaby złoty nie oznacza jednak większych wydatków dla przeciętnej osoby kupującej w sklepie. Cena towaru się nie zwiększa tylko pozostaje taka sama, to wartość pieniądza maleje. Problem pojawia się podczas wymiany waluty na inną, np. gdy chcemy kupić coś przez internet albo gdy wybieramy się na wakacje za granice gdzie nie używa się złotego. Słaby złoty cieszy jednak osoby zajmujące się eksportem gdyż te osoby rozliczają się w innej walucie a wyższy kurs innych walut oznacza dla nich większy zysk. Osłabienie złotego "opłaca się " też polskiej gospodarce. Niski kurs powoduje, że znaczenie eksportu urośnie a nasza międzynarodowa konkurencyjność się umocni. Lekkie osłabienie złotego sprzyja też rozwojowi naszej gospodarki, pod warunkiem, że nie jest zbyt mocno osłabiony bowiem bardzo duży spadek świadczy o słabej gospodarce i zniechęca inwestorów do pozostawienia kapitału w naszym kraju. 

wydobycie ropyRopa naftowa to niezwykle ważny surowiec współczesnej cywilizacji. Jest ona podstawowym źródłem paliw dla transportu, czy też wytwarzania tworzyw sztucznych. Za największego producenta ropy naftowej, już od kilku lat uważa się Stany Zjednoczone. Następnie, w kolejce klasyfikuje się aż 51 krajów, w tym Arabia Saudyjska, Rosja, Kanada etc. Ranking zamyka Tunezja. Stany Zjednoczone są również największym konsumentem tego surowca. Kolejne dwa miejsca pod względem konsumpcji należą do Unii Europejskiej i Chin. Ceny ropy naftowej wyznaczają głównie giełdy surowców znajdujące się w Nowym Jorku i Londynie.

Charakterystyka surowca

Ropa naftowa, inaczej nazywana olejem skalnym to surowiec ciekły, który składa się z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych. Złoża ropy naftowej bardzo często wydobywane są wraz ze złożami gazu ziemnego, a za tzw. prowincje naftowe uważa się Azję (rejon Zatoki Perskiej, basen Morza Kaspijskiego oraz Syberia), Amerykę Północną (Zatoka Meksykańska, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk) oraz dno Morza Północnego i północną Afrykę. Obecnie jednak, wydobywanie ropy naftowej ma miejsce praktycznie we wszystkich rejonach świata. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wyczerpywanie się eksploatowanych zbóż. Chociaż w ostatnich latach pojawiły się także nowe sposoby pozyskiwania ropy, to surowiec ten wystarcza jeszcze tylko na ok. 70 kolejnych lat. Właśnie dlatego, eksperci specjalizujący się w znajomości przemysłu energetycznego, apelują o racjonalne wykorzystanie pozostałych zasobów.

 

sprawozdanie finansoweW ub.r. można było sporządzić sprawozdanie finansowe do końca czerwca. W tym roku termin miał mijać 31 marca, ale właśnie został przedłużony. Jednostki sektora prywatnego i organizacji non-profit mają na to jeszcze 3 miesiące, a sektora finansów publicznych – miesiąc. Zdaniem ekspertów, dzięki temu uniknęliśmy chaosu. W sytuacji pandemii wiele podmiotów nie zdążyłoby wypełnić ww. obowiązku na czas. Co więcej, część biur rachunkowych i ich klientów mogła być nieświadoma tego, że upływa on z końcem bieżącego miesiąca, gdyż termin złożenia podatków CIT wcześniej został wydłużony, co mogło wprowadzać w błąd.

Ministerstwo Finansów, wychodząc naprzeciw postulatom, zgłaszanym przez przedsiębiorców oraz księgowych, przedłuża termin sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2020. Tym samym bierze pod uwagę trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19.

– W ub.r. ustawodawca zauważył, że sporządzenie sprawozdania finansowego w czasie epidemii może być utrudnione lub nawet niemożliwe. Obecnie odnotowuje się więcej zachorowań na COVID-19 niż rok temu. Ponowne wydłużenie terminu jest więc uzasadnione. W przeciwnym razie wiele podmiotów nie wypełniłoby ww. obowiązku na czas. W ostatnich tygodniach właściciele firm i biur rachunkowych jasno sygnalizowali, że rozwój pandemii wpływa na braki kadrowe i nie dyspozycyjność członków organów – mówi Aldona Międlar, prawnik z Kancelarii Ars Aequi.

Ceny srebraObecnie za uncję srebra dostaniemy 101,69 zł. Jednak wartości tego kruszcu zmieniają się z dnia na dzień. Jeszcze w lutym za taką samą ilość dostalibyśmy 104 zł, podczas gdy na początku marca już 96,71 zł. Tłumaczyć to możemy przede wszystkim wahaniami cen srebra na giełdzie, jednak od czego w rzeczywistości zależą ceny srebra?

Ceny srebra

Sytuacja cen srebra na rynkach jest uzależniona od wielu czynników, na które z reguły nie mamy wpływu. Podobnie jak ceny różnych produktów, akcji, kruszców, prądu czy gazu, tak i ceny srebra wahają się i zmieniają cyklicznie. Ceny również mogą się zmieniać w zależności od dostawcy dóbr, na których nam zależy. Jednymi z największych, amerykańskich rynków oferujących sprzedaż srebra są Comex, JPMorgan Chase i Bear Stearns, które posiadają różne udziały na rynku srebra w USA. Nasz rodzimy KGHM Polska Miedź w ubiegłym roku zajął drugą pozycję w rankingu światowych dostawców srebra, którego głównymi odbiorcami są Belgia, Stany Zjednoczone, oraz Wielka Brytania. Nasze rodzime srebro zostało docenione za granicą zdobywając szereg certyfikatów potwierdzających odpowiednią próbę kruszcu, a tym samym zdobyło wysoką pozycję na wyżej wymienionych rynkach amerykańskich. KGHM staje się największym producentem srebra na świecie, wyprzedzając m.in Peru i Australię, a także plasując się przed Rosją i Chinami. Jednak ustąpić musiało meksykańskiej grupie Fresnillo, natomiast szwajcarska grupa Glencore zajęła trzecią pozycję.

vatTrybunał wyrokiem z dnia 18 marca 2021 roku potwierdził o sprzeczności z art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) ustawy o VAT z przepisami Unijnymi, w zakresie jaki przepisy ustawy o VAT wykonanie prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, uzależniały od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W wyroku TSUE potwierdził, że prawo do odliczenia jest wykonywane co do zasady w okresie, w którym podatek stał się wymagalny, może zagwarantować neutralność podatkową. Pozwala on bowiem zagwarantować, że zapłata VAT i jego odliczenie następują w tym samym okresie, tak aby podatnik został całkowicie uwolniony od ciężaru VAT należnego bądź lub zapłaconego w ramach całej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podkreślił, że sprzeczne z tą logiką byłoby czasowe obarczenie podatnika ciężarem VAT należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, tym bardziej że żadna kwota nie jest należna organom podatkowym z tytułu takiego nabycia.