news

vatTrybunał wyrokiem z dnia 18 marca 2021 roku potwierdził o sprzeczności z art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) ustawy o VAT z przepisami Unijnymi, w zakresie jaki przepisy ustawy o VAT wykonanie prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, uzależniały od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W wyroku TSUE potwierdził, że prawo do odliczenia jest wykonywane co do zasady w okresie, w którym podatek stał się wymagalny, może zagwarantować neutralność podatkową. Pozwala on bowiem zagwarantować, że zapłata VAT i jego odliczenie następują w tym samym okresie, tak aby podatnik został całkowicie uwolniony od ciężaru VAT należnego bądź lub zapłaconego w ramach całej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podkreślił, że sprzeczne z tą logiką byłoby czasowe obarczenie podatnika ciężarem VAT należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, tym bardziej że żadna kwota nie jest należna organom podatkowym z tytułu takiego nabycia.

bitcoin

Bitcoin to najpopularniejsza waluta kryptograficzna. Nie może być w żaden sposób manipulowany, zmieniany lub tworzony nadmiarowo. Oznacza to, że państwa czy banki centralne nie mają na nią żadnego wpływu. Bitcoin dalej może być używany jak każda inna waluta do kupowania towarów i usług lub jako środka przechowywania wartości (tauteryzacji). Co ważne, podobnie jak wszystkie walut świata nie mają żadnej wartości wewnętrznej, użytkowej. Oznacza to, że wartość Bitcoina wynika z rzadkości i zbiorowej wiary w jego wartość.

Wskazuje się, że podstawą Bitcoina jest technologia blockchain. Nazwa pochodzi z bloków połączonych kryptograficznie, które zawierają dane transakcji. Nie mogą one być w żaden sposób zmieniane, a wszystkie dane dot. przelewów środków są publiczne. Oczywiście nikt nie może zidentyfikować właściciela np. po kodzie portfela. Co ważne, nie ma jednej wielkiej centrali z bazą danych, a jest ona rozproszona.

Nie wiadomo kto jest twórcą Bitcoina. Pewne jest jednak to, że pierwsze Bitcoiny wydobyto na początku 2009 roku i od tego czasu przeprowadzono miliardy transakcji. Całkowita liczba Bitcoinów jest ograniczona do nieco nieco mniej niż 21 milionów bitcoinów. Oznacza to, że Bitcoin jest matematycznie ograniczonym zasobem. Mniejsze kwoty Bitcoina podawane są w Satoshi (jedna milionowa część całego Bitcoina).

daffodils 1316127 640Od ponad roku pandemia wykluczyła możliwość organizowania spotkań firmowych w tradycyjnej formie. Dlatego część pracodawców zdecydowała się na przygotowanie dla swoich pracowników wydarzeń online już z okazji zeszłorocznych świąt. Przed nami Wielkanoc i w firmach zaczęto intensywnie myśleć, jak docenić swoich pracowników i sprawić im radość na home office. Pracodawcy mimo pandemii nie chcą rezygnować ze świątecznych upominków dla pracowników, więc wielu z nich ma szansę otrzymać wielkanocną paczkę do domu.

Paczki upominkowe dla pracowników zdalnych cieszyły się dużym powodzeniem już przed świętami Bożego Narodzenia w zeszłym roku. I nic nie wskazuje na to, że przed Wielkanocą będzie inaczej, jak sygnalizuje firma Dailyfruits, komentując skalę zjawiska.

 

dworzec zachodniPonad pięć miesięcy temu ruszyły pierwsze prace remontowe na największym w Polsce węźle kolejowym pod względem liczby kursujących pociągów. Jest to część większego projektu przebudowy linii średnicowej, która w znaczący sposób podniesie komfort komunikacyjny. W życie weszły już pierwsze zmiany w tymczasowej organizacji ruchu pociągów. Warto więc upewnić się co do kursu, zanim zaplanujemy podróż. Co to oznacza w praktyce dla pasażerów? Czas zebrać kilka istotnych faktów w jednym miejscu.

Nowy dworzec zachodni ma być bardziej przestronny i przyjazny osobom niepełnosprawnym

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały w lipcu 2020 roku umowę, w myśl której remont Warszawy Zachodniej skończy się do 2023 roku i będzie kosztować ponad 1,9 mln zł. Przebudowa dworca jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Warszawa Zachodnia to obecnie największy węzeł przesiadkowy w Polsce i obsługuje blisko 1000 pociągów na dobę. Podróżni korzystają tu z usług przewoźników regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych. Powstają nowe zadaszone perony, szerokie przejścia, windy, ruchome schody oraz rozbudowany system informacji. To właśnie dzięki nowoczesnym systemom i technologiom podróżni zyskają obsługę na najwyższym możliwym poziomie. Innym istotnym (jednak równie ważnym) czynnikiem będzie sprawniejsze zarządzanie ruchem na całym warszawskim węźle kolejowym.

wypadek drogowy

Szacuje się, że już nawet co 10 szkoda z OC trafia w ręce detektywów. Jednak wielu ubezpieczycieli nie chce w ogóle tego komentować. Z kolei z danych PIU wynika, że tylko w 2019 roku było niemal 12 tys. prób wyłudzeń na łączną kwotę blisko 272 mln zł. Branża podkreśla, że proceder stale rośnie, więc musi się bronić. Eksperci, komentując to, twierdzą, że w praktyce detektywi nie tyle szukają wielkich przestępstw, co błędów, żeby odmówić wypłaty odszkodowania. Świadczy o tym fakt, że później sporo osób wygrywa spory w sądach. Do tego specjaliści twierdzą, że liczba ww. prób nie jest zbyt duża w stosunku do ilości zdarzeń na polskich drogach.