pit

 • Czas na złożenie pit-u

  pitKażda osoba zamieszkująca w Polsce, a do tego wykonująca tutaj pracę zarobkową, do końca kwietnia każdego roku ma obowiązek rozliczenia się z uzyskanego w roku poprzednim dochodu. Właśnie dlatego, do odpowiedniego urzędu skarbowego należy złożyć PIT, który jest skrótem z angielskiego terminu Personal Income Tax - czyli podatek od dochodów osobistych. Podatek ten płaci się z uzyskanych dochodów lub przychodów, które mogą pochodzić m.in. z pracy, działalności gospodarczej, wynajmu, emerytury i wielu innych.

  Czas na złożenie Twojego PITU

  PIT to zeznanie roczne, podsumowujące wszystkie uzyskane w ciagu roku dochody lub przychody. W związku z tym, osoby uzyskujące dochody za pośrednictwem płatników na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli właśnie PIT-U mają czas do 30 kwietnia. Jest to powód dla którego, w ciągu roku pobierane są zaliczki na podatek przez pracodawców. Warto pamiętać, że PIT jest jednym z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każda osoba. Zanim jednak dana osoba podejmie się rozliczenia podatku, powinna wiedzieć jaki formularz będzie do tego odpowiedni. 

 • PIT-28 - O czym należy pamiętać rozliczając

  pit28Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 1 marca 2021 r. Zeznanie można złożyć elektronicznie.
  Rozliczając się na formularzu PIT-28, można korzystać z ulg i odliczeń oraz przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

  Dla kogo PIT-28

   

  Zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w 2020 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.
  • Polacy na karuzeli przepisów podatkowych

   Marcin OtrębaPolacy na karuzeli przepisów podatkowych. W przyszłorocznych deklaracjach po raz pierwszy w pełni ocenią skutki Polskiego Ładu

    

   W 2022 roku pojawiło się wiele zmian w systemie podatkowym, które dotyczyły m.in. stawek PIT i zasad odprowadzania składek na podatek dochodowy oraz kwoty wolnej od podatku. Przepisy zmieniały się kilkukrotnie w ciągu roku, więc część podatników może się czuć zagubiona, co prawdopodobnie znajdzie odzwierciedlenie w przyszłorocznych deklaracjach. Polacy po raz pierwszy odczują w nich skutki Polskiego Ładu. – Przygotowując się do rozliczenia PIT-37, który będziemy składali w 2023 roku, sprawdźmy przede wszystkim, czy nasz pracodawca prawidłowo odprowadzał zaliczki na podatek oraz z jakich ulg wprowadzonych w Polskim Ładzie możemy skorzystać – radzi Marcin Otręba, ekspert podatkowy z wrocławskiej WSB.

  • Ulgi dla klasy średniej

   Od lutego ustawa zastąpi rozporządzenie ws. ulgi dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów pracuje nad jej dalszym rozszerzaniem

   ulga dla klasy średniejW ubiegły czwartek Sejm przyjął ustawę, która ma wprowadzić do porządku prawnego sposób rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy pracowników. Nowe przepisy zastąpią rozporządzenie z 7 stycznia, którego podstawa prawna budziła jednak wątpliwości prawników. Konieczność uregulowania tej sprawy powstała wskutek niespójności zasad zawartych w Polskim Ładzie. W efekcie wielu pracowników, którzy w styczniu otrzymali niższe niż w grudniu wynagrodzenie netto, dostało lub dostanie zwrot różnicy. Dla pracodawców oznacza to dodatkowe zamieszanie i nakład pracy. Ministerstwo Finansów zapowiada dalsze zmiany w stosowaniu ulgi dla klasy średniej.

    Podstawową kwestią jest fakt, że w przypadku gdy przychody pracownika w skali miesiąca ze stosunku pracy przekraczają kwotę 5,7 tys. zł i nie są wyższe niż 11,1 tys. zł, to pracodawca obligatoryjnie jest zobowiązany ustawą do stosowania ulgi dla klasy średniej – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Piotr Aleksiejuk, radca prawny z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy.