ekologia

budka dla jerzykowBudki dla jerzyków powinny mieć kształt prostopadłościanu o bokach 20x22x38 cm. Otwór wlotowy wykonujemy na dłuższym boku budki, a powinien mieć kształt elipsy o wymiarach 4x7 cm.

Budka dla jerzyków powinna wisieć na wysokości min. 5-6 m, a pod nią nie powinno być żadnych przeszkód, które utrudniały by swobodne opadnie z budki. Jest to niezwykle istotne ponieważ ptak ten zaczynając lot pikuje 2-3 m aby później wzbić się do dalszego lotu.

Jerzyki żyją w grupach dlatego montując budkę dla tych ptaków pomyślmy o kilku stanowiskach, tak aby przylatujące na początku maja jerzyki mogły utworzyć kolonie.

VaxjoPołożone w południowej Szwecji Växjö to jedno z najbardziej zielonych miejsc w Europie oraz pierwsze nowoczesne drewniane miasto. To efekt wdrażanej strategii, która zakłada pełne uwolnienie się tego miejsca od paliw kopalnych do 2030 roku. Jednym ze sposobów jest korzystanie z drewna w budownictwie, czyli lokalnego i odnawialnego materiału. W ślad za Växjö mogą pójść polskie miasta, które również dążą do neutralności klimatycznej. Przykładem jest Środa Śląska, gdzie już za kilka lat wybudowane zostanie pierwsze ekologiczne osiedle wykorzystujące technologie drewniane.

Växjö jest pierwszym miejscem na świecie, które postawiło sobie cel pełnego uwolnienia się od paliw kopalnych. Deklaracja Växjö[1] zakłada osiągnięcie tego statusu do 2030 roku. Jednak już dzisiaj, w porównaniu do poziomów z 1993 roku, emisja CO2 jest mniejsza o 58%.[2]

W deklaracji Växjö ujęto również strategię budownictwa drewnianego, która uwzględnia całość cyklu życia budynku - od wyboru budulca, wieloletnie użytkowanie, po rozbiórkę i dalsze losy materiałów użytych w budowie. Pod tym względem budynki powstające z wykorzystaniem drewna zdecydowanie wyprzedzają betonową konkurencję. Drewno to jedyny odnawialny surowiec, który jednocześnie pochłania i magazynuje dwutlenek węgla z atmosfery. Dlatego w 2013 roku miasto zdecydowało się na całościową strategię budownictwa drewnianego. Określono tam, że do 2020 roku połowa wszystkich nowych budynków komunalnych powstanie z  drewna. Dodatkowo, niedawno rada miasta ogłosiła plany budowy nowego dworca kolejowego i ratusza właśnie w nowoczesnych technologiach drewnianych.[3]

HelsinkiKryzys klimatyczny to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Eksperci prześcigają się w sposobach zmniejszenia emisji CO2, koncentrując się nie tylko na konsumentach, ale też miastach, gdzie popyt na energię stale wzrasta. Władze Helsinek w marcu br. rozstrzygnęły konkurs na koncepcję całkowitej dekarbonizacji ogrzewania miasta i teraz chcą się nią podzielić. Eksperci Polskich Domów Drewnianych wskazują, że w ślad za Finlandią powinny pójść inne kraje, którym zależy na neutralności klimatycznej. W Polsce przykładem działań w tym zakresie jest promocja nowoczesnego budownictwa drewnianego.

W 2020 roku władze Helsinek ogłosiły konkurs „Helsinki Energy Challenge” na koncepcję całkowitej dekarbonizacji ogrzewania miasta, gdyż nadal ponad połowa energii jest wytwarzana z węgla. Co więcej, sam system grzewczy odpowiada za ponad połowę emisji gazów cieplarnianych Helsinek. Nagroda główna dla zwycięskiej koncepcji wynosiła aż milion euro, ale warunkiem było osiągnięcie celu neutralności emisyjnej miasta do 2035 roku. 252 zespoły z 35 krajów z całego świata zgłosiły swoje pomysły.

Kalkulator emisji gazów cieplarnianychGazy cieplarniane to te składniki atmosfery ziemskiej, które mają możliwość zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej. Niektóre z nich, są naturalnymi składnikami atmosfery. Niestety, wraz z rozwojem działalności ludzkiej, ich stężenie w powietrzu zdecydowanie wzrosło. Jakie są skutki emisji gazów cieplarnianych?

Co to są gazy cieplarniane?

Do gazów cieplarnianych należy zaliczyć przede wszystkim: parę wodną, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan, freony oraz ozon. W atmosferze pojawiają się one zarówno w wyników procesów naturalnych, jak i w wyniku działalności człowieka. Ta druga jednak ma szkodliwy wpływ na klimat ziemski. 

Naturalna emisja gazów cieplarnianych, ma niezwykle istotny wpływ na temperaturę ziemi. Przyjmuje się, że dzięki nim średnia temperatura ziemi wynosi około 15 stopni Celsjusza. Kiedy jednak emisja gazów cieplarnianych staje się urozmaicona za sprawą przemysłowej działalności człowieka, prowadzi to do wzrostu temperatury na ziemi. 

Agrowoltaika

 

Technologia produkcji energii ze źródeł odnawialnych wciąż się rozwija. Jednym z nowszych trendów na rynku OZE jest agrowoltaika – czyli połączenie rolnictwa i hodowli zwierząt z produkcją energii ze słońca. Rozwiązanie to powoli wchodzi na rynki europejskie, a tym samym do Polski. Agrowoltaika to bardzo kuszące rozwiązanie dla właścicieli ziem, którzy chcą nadal wykorzystywać je pod uprawę roślin lub hodowlę zwierząt. Zainstalowane na większej wysokości panele fotowoltaiczne są ustawione pod odpowiednim kątem i z zachowaniem przestrzeni – pozwalają więc na wykorzystanie ziemi, która znajduje się pod nimi. Dzięki temu rolnik może zarabiać na dwa sposoby – sprzedając owoce swojej pracy, a także produkując prąd dla siebie lub na sprzedaż.