inflacjaCzym jest inflacja?

W gospodarce rynkowej ceny towarów i usług ciągle się zmieniają: jedne rosną, inne spadają. Jednak o inflacji mówimy dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z powszechnym wzrostem cen, a nie z podwyżkami dotyczącymi tylko niektórych dóbr. Kiedy dochodzi do inflacji, za tę samą kwotę można kupić coraz mniej. Innymi słowy, inflacja powoduje, że z czasem wartość pieniądza spada. 


Ile wynosi inflacja?

Czym jest inflacja w Polsce? Niestety jego poziom znacznie przekroczył cel inflacyjny wyznaczony przez Narodowy Bank Polski. W marcu 2022 r. było to 10,9%, a w kwietniu już 12,4%. Tak więc wzrost jest oczywisty i warto tutaj zauważyć, że w wielu krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych ceny produktów i usług również rosną.

Mówi się, że w maju 2022 r. inflacja sięgnie nawet 15%! Analitycy rynku finansowego przewidują, kiedy inflacja spadnie. Być może stanie się to w drugiej połowie 2022 r., ale to nie znaczy, że zyski spadają, tylko że ceny stabilizują się na dość wysokich poziomach. Obecnie prognozy wzrostu inflacji w Polsce w 2022 roku nie są optymistyczne. Można przypuszczać, że przez cały ten rok może przekroczyć poziom 10%, co już oznacza, że inflacja gwałtownie rośnie.


Czym spowodowana jest inflacja?

Skoro wzrosty średnich cen w gospodarce dotykają wszystkich bez wyjątku, warto zbadać najczęstsze przyczyny tego zjawiska. Być może najbardziej pomysłowym impulsem inflacyjnym jest przedłużający się wzrost cen ropy naftowej. Jest to wyjątkowy surowiec, a paliwo nie tylko reaguje na zmiany jego ceny, ale także wiele innych produktów trzeba przetransportować do ostatecznej dystrybucji. Innym przykładem jest wzrost cen żywności spowodowany przedłużającą się suszą. Są to jednak tylko istotne powody w krótkim okresie.

Inflacja w PolsceW długim okresie na inflację wpływa polityka pieniężna banku centralnego. Kiedy wzrost podaży pieniądza przekracza zdolności produkcyjne gospodarki, pojawia się dalsza presja na podnoszenie cen przy jednoczesnym wzroście apetytu konsumentów. Aby ostudzić entuzjazm, bank centralny zaostrzył politykę pieniężną, podnosząc stopy procentowe.

Ma to zwiększyć skłonność konsumentów do oszczędzania (wyższe oprocentowanie oznacza lepsze oprocentowanie depozytów) oraz ograniczyć dalsze inwestycje przedsiębiorstw (wyższe oprocentowanie to także droższe kredyty). Z kolei w obliczu wszechobecnej apatii banki centralne łagodzą politykę pieniężną, obniżają stopy procentowe i stymulują popyt gospodarczy.


Co to jest hiperinflacja historia?

Negatywne skutki inflacji odczuliśmy na przełomie PRL i III RP. W 1988 roku inflacja wyniosła nieco ponad 60 procent. To bardzo wysoki poziom, ale prawdziwy rozbłysk nastąpił w drugim roku, kiedy inflacja przekroczyła 251%. Sytuacja była jeszcze gorsza w 1990 roku, kiedy inflacja osiągnęła 586%. Co się wtedy stało?

Luty 1990. Ceny towarów i usług w porównaniu do lutego 1989 r. Wzrost o ponad 1100%! Średnia pensja w tym czasie wynosiła 1,03 mln zł, a koszt chleba 2000 zł. W podobny sposób wzrosły ceny pozostałych surowców. Kilogram wołowiny kosztuje ponad 19 000 zł, a pół litra wódki 21 000 zł.

InflacjaAby zatrzymać tak szybką inflację, obniż wzrost płac poprzez opodatkowanie nadmiernego wzrostu płac. Ponadto rząd zachęcał Polaków do gromadzenia pieniędzy w bankach – wprowadzono reformę, która zniosła ograniczenie nałożone przez banki na ustalanie stóp procentowych (w sposób przewyższający inflację).

Działania ekipy ekonomicznej Leszka Balcerowicza (wówczas ministra finansów) zaowocowały w kolejnym roku, kiedy inflacja spadła do 70%. Ta tendencja spadkowa trwała do 2003 r., kiedy inflacja spadła poniżej 1%, ale podlegała niewielkim wahaniom.

Skutki inflacji

Ze względu na złożoność inflacji i jej wpływ na wiele procesów gospodarczych, do tej pory nie było jednolitego stanowiska do wydania ostatecznego osądu w tej sprawie. Niektórzy badacze dostrzegają korzystne efekty powolnego procesu inflacji.

Z drugiej strony inni widzą jedynie negatywny finansowy i ekonomiczny wpływ wyższych cen. Jednak wszyscy zgadzają się, że nadmierna inflacja zawsze będzie miała bolesne konsekwencje w przyszłości. Z punktu widzenia konsumenta inflacja może tworzyć jedynie negatywne nastroje, ponieważ jest bezpośrednio związana ze spadkiem siły nabywczej pieniądza. To wystarczy, aby pokazać, że ogólny wzrost cen jest zjawiskiem szkodliwym dla zwykłych obywateli. Oczywiście jest to duże uproszczenie, a rozpatrywanie skutków inflacji jest wielowarstwowe.

Do najważniejszych, znacząco wpływających na jakość życia większości obywateli, należą:

Zmniejszone zaufanie do waluty - skutkujące sytuacją, w której nie zawiera się transakcji po prostu ze względu na oferowanie waluty przez jednego z kontrahentów. 
Skutki zniekształcania cen. Ceny to informacje, na które mogą mieć wpływ materiały, koszty produkcji lub wiedza techniczna. Proces inflacyjny podważa prawidłową ocenę przyczyn wzrostu cen towarów lub usług.

Inflacja rośnie
Co z naszymi oszczędnościami?

Pierwszą myślą, co zrobić z pieniędzmi w warunkach inflacji, jest zabranie ich do banku. Tradycyjnie była to jedna z podstawowych form ochrony kapitału – pozostawiona w domu gotówka nadal jest cenna (i zjadana przez inflację) i można liczyć na odsetki banku. Niestety to rozwiązanie nie działa w tej chwili.

powód? Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych jest niższe niż inflacja. Inwestując tam Twoje pieniądze, ponosimy więc realne straty. Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) do 19%. Podatku tego nie da się uniknąć, jest on naliczany automatycznie – bank obliczy jego kwotę i wypłaci nam środki pomniejszone o tę wartość.

Oczywiście mały ułamek jest nadal większy od zera, więc możesz myśleć o kontach oszczędnościowych i oszczędnościowych jako sposobie na niewielkie zmniejszenie wpływu inflacji. Szczególnie korzystne mogą być oferty dla nowych klientów, ograniczone promocje lub inne rozwiązania, które zazwyczaj wymagają korzystania z innych produktów bankowych, takich jak rachunki rozliczeniowe.

Teoretycznie, wraz z podwyżkami stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, lepsze oferty banków komercyjnych dla deponentów również powinny się poprawić. W praktyce problem wygląda teraz trochę inaczej, co widzieliśmy na przełomie 2021 i 2022 roku. Tak, stopy depozytowe rzeczywiście wzrosły, ale nie nadążają za stopami, nie mówiąc już o dwucyfrowej inflacji.

 

 

Czym jest inflacja?

Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w czasie. Inflacja jest spowodowana wzrostem podaży pieniądza, co może się zdarzyć, gdy więcej pieniędzy zostanie wydrukowanych lub gdy banki więcej pożyczą.

Stopę inflacji oblicza się dzieląc obecny poziom cen przez poziom cen sprzed roku i mnożąc go przez 100.

Jak inflacja wpływa na gospodarkę?

Inflacja to trwały wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług. Jest to zjawisko gospodarcze, w którym ceny rosną, powodując, że ludzie wydają więcej pieniędzy niż mają. Istnieje wiele powodów, dla których może wystąpić inflacja, ale najczęstszym z nich jest to, że w gospodarce jest za dużo pieniędzy i za mało towarów do kupienia.

Skutki inflacji zależą od okoliczności, ale może prowadzić do wyższych stóp procentowych i niższych płac.

Co powoduje inflację?

Inflacja to wzrost ogólnej ceny towarów i usług na przestrzeni czasu.

Inflacja może być spowodowana wieloma różnymi czynnikami, w tym zmianami podaży i popytu na towary, zmianami polityki fiskalnej rządu oraz handlem międzynarodowym.

Przyczyna inflacji nie zawsze jest jasna i prosta.

Jak walczyć z inflacją i chronić swoje bogactwo?

Inflacja jest jednym z najistotniejszych i najbardziej powszechnych problemów, z jakimi boryka się światowa gospodarka. Może to być trudne do zrozumienia i może wydawać się nieuniknione, ale nie musi tak być. Istnieje wiele sposobów walki z inflacją, takich jak podnoszenie jakości i ilości towarów i usług oferowanych w gospodarce.