etfFundusze kryptowalutowe stają się coraz bardziej popularnym sposobem finansowania przedsiębiorstw. Inwestycje krypto i blockchain stały się istotną częścią dzisiejszego rynku transakcyjnego.

Hedgingowe, venture capital, private equity, ETF - któy wybrać?

Według analiz obecnie jest dostępnych ponad 800 różnego rodzaju funduszy kryptowalutowych. Spośród nich możemy wyróżnić cztery główne: hedgingowe, venture capital, private equity oraz ETF (exchange-traded funds). W obliczu tylu możliwości pozyskania kapitału, może pojawić się problem z wyborem odpowiedniego sposobu dla naszej firmy. Każdy z funduszy charakteryzuje się zmiennymi cechami, oferując różnorodne stopy zysku i ryzyka. Dla wielu branż może się okazać, że typowe fundusze nie są potrzebne, a wsparcie produkcji zależy od innych czynników. W takim celu są opracowane i stosowane profesjonalne strategie inwestowania, której mają pomóc w doborze najbardziej właściwego sposobu finansowania.

Short Hedge - krótki żywopłot

Jedną z nich jest strategia Short Hedge, która w wolnym tłumaczeniu oznacza dosłownie "krótki żywopłot". W praktyce mówimy tu o krótkim zabezpieczeniu, które ma chronić inwestorów lub handlowców przed ryzykiem spadku cen aktywów w dającej się przewidzieć przyszłości. Zazwyczaj dotyczy to dóbr, które firma sama produkuje lub sprzedaje. Strategia polega na zwarciu składnika aktywów lub zastosowaniu instrumentu pochodnego, dzięki czemu powstaje zabezpieczenie przez potencjalnymi stratami z inwestycji. Producenci surowców mogą to wykorzystać, aby zablokować znaną cenę sprzedaży już dziś, tak aby przyszłe wahania cen nie miały znaczenia dla ich działalności.

Kim jest hedger?

Firmy stosujące strategie zabezpieczające, ostrożnie zarządzają swoimi zapasami. Takie działanie najczęściej dotyczy rynków towarowychfundusze kryptowalutowe, m.in. miedzi, srebra, złota, ropy naftowej, gazu ziemnego, kukurydzy czy pszenicy. Producent zajmuje pozycję cenową dla towaru, który posiada, zabezpieczając w ten sposób produkcję i sprzedaż. W przypadku spadku ceny produktu bazowego, wartość short hedge będzie w stanie zrównoważyć spadek przychodów ze sprzedaży. Aby zastosować krótki hedging, należy zorientować się w kosztach produkcji i potencjalnych zyskach, a następnie polecić się brokera. Taka osoba pomaga z powodzeniem umieścić prawidłowe pozycje, pobierając przy tym ustalony udział, czyli prowizję. Jako hedger, czyli przedsiębiorca chcący zabezpieczyć się przez stratą, musimy znać cenę wykonania, po której chcemy wejść na rynek. Znajomość działania rynku i przewidywania zmian jest kluczem do uzyskania pożądanego wyniku.