flaga UEFundusze pochodzące z Unii Europejskiej to bez wątpienia jedno z najczęściej przejawiających się zagadnień wśród początkujących przedsiębiorców. Często da się o nich usłyszeć w kontekście wielu pozytywów i pochwał, jednak wiele młodych osób narzeka na procedury i uważa, że skorzystanie z nich nie jest wcale tak proste, bo po drodze czeka na nich wiele niejasności i pułapek. Pewne jest jednak, że są one szansą, a z szansy trzeba umiejętnie skorzystać.

Czym są środki finansowe Unii Europejskiej?

Gdy mówimy o środkach finansowych Unii Europejskiej nie sposób nie zacząć od podstaw, czyli źródeł finansowania funduszy unijnych. Aż 69% budżetu unijnego to składki pochodzące z PKB (dochód państwowy) krajów członkowskich. Każde z państw należących do organizacji przeznacza w tym celu dokładnie 0,73 swojego dochodu. Im zamożniejsze państwo, tym naturalnie większa składka. Kolejne dwa takowe źródła to dochody VAT państw członkowskich, oraz cła z tytułu importu od poszczególnych krajów, które znajdują się poza terenem Unii Europejskiej – w obu wypadkach jest to 15 procent całości unijnego budżetu. Ostatni i najmniej zauważalny procent funduszu stanowią podatki dochodowe od wypłat pracujących w różnych instytucjach UE oraz kary, które są nakładane na przedsiębiorstwa łamiące prawo.

Co warto wiedzieć zanim zaczniemy starania o unijne dotacje?

Wokół funduszy europejskich przez lata narosło sporo mitów, a to właśnie świadomość i korzystanie ze sprawdzonych informacji decydują o tym, czy nasz projekt zostanie zrealizowany prawidłowo i czy w ogóle otrzymamy dotację.

Wszystko zaczyna się od napisania prawidłowo skonstruowanego wniosku. Aby to uczynić należy nie tylko bardzo dobrze znać wytyczne i instrukcje wypełniania tego dokumentu. Kluczem jest tu umiejętność rozliczania dofinansowania i bycie na bieżąco z przepisami prawa w tym sektorze – pomocne mogą się tu okazać firmy konsultingowe, których eksperci z pewnością są w stanie wszystkie powyższe wymagania spełnić, a wtedy wniosek ma dużo większą szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Największym mitem, jaki da się usłyszeć o unijnych dofinansowaniach jest ten, że za otrzymane pieniądze jesteśmy w stanie zrealizować cały projekt. Otóż nie, fundusz jest wsparciem jedynie dla części jego kosztów, czyli tzw. wydatków kwalifikowalnych. Wiedzę o nich znajdziemy w dokumentacji konkursowej, czyli wytycznych dla wszystkich ubiegających się o wsparcie finansowe swojego projektu w danym momencie.

Należy również pamiętać, że to, czy dostaniemy dofinansowanie nie jest wyznacznikiem tego, że projekt jest dobry. Sam fakt otrzymania środków finansowych jest niewątpliwie istotny, jednak niekluczowy. Najważniejszym czynnikiem podczas samego realizowania pomysłu jest zorganizowanie doświadczonego zespołu, który ów projekt zrealizuje. Zajmie się nie tylko właściwym rozplanowaniem prac, ale będzie przede wszystkim umiał radzić sobie z kryzysami, które niewątpliwie będą miały miejsce.

Unia Europejska

Składanie wniosku o dofinansowanie swojego projektu

Aby otrzymać dotacje nie trzeba mieć statusu osoby bezrobotnej w urzędzie. Trzeba za to starannie i wyraźnie określić swój cel. Właściwie skonstruowany biznesplan powinien zawierać pomysł oraz skutki, jakie niesie za sobą inwestycja. Podstawowym czynnikiem będzie tu oczywiście określenie ram czasowych projektu, oraz jego zakresu przestrzennego. Należy więc zaplanować do kiedy poszczególne etapy projektowe muszą być ukończone i czy będzie to projekt na skalę np. miasta, czy województwa.

Następnym krokiem jest wybranie odpowiedniego programu operacyjnego i działań, które będą niezbędne, by nasz pomysł idealnie wpasował się w potrzeby działalności. Idealnym rozwiązaniem będzie tu gruntowny research aktualnych wytycznych i skorzystanie z Poradnika Beneficjenta, który znajduje się na portalu Funduszy Europejskich.

Po wybraniu programu operacyjnego nadszedł czas na kluczowy moment, czyli wybór organizacji organizującej konkurs w dziedzinie, w której chcemy przeprowadzić projekt. Ważne, by pamiętać o terminach naboru, dokumentacji wybranego programu, oraz miejscu ich złożenia.

Ostatnim etapem jest złożenie wniosku. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego może być nieco problematyczne dla osób, które występują o dofinansowanie po raz pierwszy, dlatego przydatna może okazać się odpowiednia ku temu instrukcja. Formularz musi zostać przygotowany w wersji elektronicznej i papierowej, a załącznikami muszą być: biznesplan, analiza finansowa, oraz studium wykonalności. Dokumenty złożone w ten sposób są oceniane formalnie i merytorycznie, a na ocenę możemy czekać do 3 miesięcy.

Umowę podpisujemy z instytucją ogłaszającą konkurs, bo to ona przekazuje dotacje. Dofinansowanie przybiera formę refundacji i aby formalnie ją otrzymać, trzeba złożyć oddzielny wniosek o wypłatę razem z dokumentami, które potwierdzają pokrycie kosztów, czyli fakturami. Spełnienie wszystkich obowiązków umowy oznacza wypłacenie środków pieniężnych.