Ubezpieczenie OCOC za punkty? 17 czerwca 2022 roku ubezpieczyciele dostaną dostęp do informacji o karach kierowców. A przełoży się na wysokość składki.

Ubezpieczyciel poda PESEL i sprawdzi listę wykroczeń

17 czerwca 2022 roku wejdzie w życie kolejny element nowelizacji przepisów związanych z kierowcami. Na jego mocy ubezpieczyciele dostaną dostęp do informacji mówiących o karach nakładanych na kierowców. Podając PESEL konkretnej osoby będą mogli sprawdzić jej 2-letnią historię drogową. Podejrzą popełnione wykroczenia, wysokość mandatów, ilość punktów karnych, a nawet fakt czy kara została opłacona.

OC za punkty, czyli zmuszanie kierowców do przepisowej jazdy

Skąd pomysł, aby ubezpieczyciele mieli dostęp do informacji o punktach karnych? To tak naprawdę działanie dwutorowe. Po pierwsze chodzi o to, aby firmom ubezpieczeniowym dać nowe narzędzie służące do wyliczania składek OC. Liczyć się będzie nie tylko bezszkodowość czy informacje o pojeździe, ale również styl jazdy i częstotliwość otrzymywania drogowych kar.

Drugim z kluczowych czynników jest wywieranie presji na kierowców. Chodzi o to, aby tonowali swoje zapędy drogowe i bardziej stosowali się do przepisów nie tylko z uwagi na punkty karne czy mandaty, ale też np. widmo kilkusetprocentowego wzrostu składki OC w kolejnym roku.

Droższe OC dla piratów drogowych? Wzrost to nawet kilkaset procent

Na razie nie do końca wiadomo jak system będzie działał w praktyce. Żadna z firm ubezpieczeniowych nie chce bowiem zdradzić algorytmu służącego do przeliczania punktów karnych na składkę OC. Można mieć jednak nadzieję, że sposób kalkulacji będzie zależał od skali zawinienia. To oznacza, że choć już dziś mówi się nawet o kilkusetprocentowym wzroście składki, pozostaje nadzieja że widomo to dotyczy przede wszystkim drogowych recydywistów, ewentualnie osób popełniających szczególnie niebezpieczne dla ruchu drogowego wykroczenia.

Powiązanie składki OC i wykroczeń. System może być dziurawy...

Nie będziemy rozstrzygać czy łączenie punktów karnych z wysokością składki OC jest pomysłem słusznym. Na sam koniec pokażemy jednak, że Polacy kochający falandyzację prawa i poszukiwanie luk w przepisach, już dziś mają pomysł jak obejść nowe prawo. Mandaty i punkty karne mogą mieć wpływ na koszt OC, ale pod warunkiem że właściciel auta... występuje w bazie CEK. Osoby, które nie mają uprawnień do kierowania pojazdami, nie pojawią się tam. A jednocześnie nadal mogą być właścicielem pojazdu. To może się stać furtką dla piratów drogowych i sposobem na ucieczkę od kilkusetprocentowej podwyżki składki OC.