Krajowy System e-FakturNie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale 1 stycznia 2022 roku, Polska dołączyła do krajów, które wdrożyły w swoim systemie podatkowym tak zwane faktury ustrukturyzowane.

Pomimo że póki co korzystanie z KSeF jest fakultatywne, od 2023 roku ma stać się obligatoryjne. W związku z tym dobrze byłoby się czegoś na temat KSeF dowiedzieć.

Przede wszystkim, należałoby mieć świadomość tego, czym jest właściwie faktura ustrukturyzowana i jakie korzyści wynikają ze stosowania jej. Warto byłoby także wiedzieć, na jakich zasadach KSeF działa w praktyce.

Czym jest KSeF?

faktur papierowychWiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, czym właściwie jest KSeF, a dokładniej Krajowy System e-Faktur. Tymczasem, to nic innego jak pewien system teleinformatyczny. Jego podstawowym zadaniem jest dokumentowanie sprzedaży. Po co właściwie wdrożono tego rodzaju rozwiązanie?

Otóż przede wszystkim zrobiono to po to, aby jeszcze bardziej uszczelnić system podatkowy. Dzięki temu łatwiej jest między innymi prowadzić swoją działalność gospodarczą. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że ciężko dziś wysnuć wniosek o skuteczności KSeF.

Ocena tego systemu będzie możliwa najpewniej dopiero po tym, jak korzystanie z faktur ustrukturyzowanych stanie się obowiązkowe. Wiele osób, które już zdążyły przetestować KSeF patrzy jednak z optymizmem w nadchodzącą przyszłość.

Nie brakuje oczywiście sceptyków, dla których każda, nawet najdrobniejsza zmiana wiąże się z wyjściem ze swojej strefy komfortu. 

Działanie KSeF

obrocie gospodarczym faktur elektronicznychWiele osób zastanawia się nad tym, jak właściwie działa KSeF. Otóż system teleinformatyczny KSeF służy przede wszystkim do wystawiania oraz rzecz jasna do otrzymywania tak zwanych faktur ustrukturyzowanych.

Będzie on także umożliwiał przechowywanie tego typu dokumentów, co również ułatwi pracę wielu osobom.

Warto zaznaczyć, że dzięki KSeF możliwa stanie się ocena tego, czy faktura jest zgodna ze wzorem.

Administratorem danych znajdujących się we wspomnianym systemie teleinformatycznym będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. Warto mieć świadomość tego, że ta sama osoba będzie również prowadziła KSeF. 

Faktura ustrukturyzowana 

Pojęcie faktury ustrukturyzowanej brzmi nieco enigmatycznie. Nie ma się temu co dziwić, gdyż pojęcie to zostało wprowadzone na mocy niedawno uchwalonych przepisów.

otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych

Definicja faktury ustrukturyzowanej nie jest jednak jakoś szczególnie skomplikowana. To bowiem nic innego jak faktura, do której wystawienia doszło za pośrednictwem KSeF.

Każda taka faktura posiada oczywiście swój numer identyfikacyjny. Warto mieć świadomość tego, że taka faktura będzie mogła zostać odebrana jedynie wówczas, gdy jej adresat wyrazi stosowną zgodę. 

Uprawnienia do działania w KSeF

system e faktur ksefZarówno zwykli podatnicy, jak i podmioty uprawnione wskazane przez podatników, mogą korzystać z udogodnień KSeF.

Co do zasady, wszystkie osoby i podmioty uprawnione będą mogły wystawiać faktury ustrukturyzowane bądź mieć do nich dostęp. Istnieje jeszcze trzecia opcja.

Można bowiem posiadać zarówno dostęp do owych faktur, jak i prawo do ich wystawiania. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że uprawnienia mogą zostać zmienione bądź odebrane.

Wszelkie kwestie z tym związane uregulowane są w stosownym rozporządzeniu. Jeżeli poszukujemy dodatkowych informacji, dobrze byłoby do niego zajrzeć. 

Korzyści ze stosowania faktur ustrukturyzowanych 

wystawianie fakturWiele osób zastanawia się nad tym, jakie w ogóle korzyści powiązane są ze stosowaniem faktur ustrukturyzowanych.

Niektórzy obawiają się bowiem tego, że korzystanie z KSeF będzie problematyczne. Nie ma się temu co dziwić, bo wszystko, co nowe, z reguły nas przeraża. Jak się jednak okazuje, z korzystaniem z KSeF związane są pewne korzyści.

Przede wszystkim, wystawione w tym systemie faktury nie będą musiały być przedstawione na żądanie organów podatkowych. Poza tym skróceniu ulegnie czas oczekiwania na zwrot VAT.

Dla wielu przedsiębiorców są to naprawdę świetne informacje. Większość z nas oczekuje bowiem usprawnienia działania szeroko pojętej administracji. 

KSeF-jak to będzie działać w praktyce?

odbieranie faktur ustrukturyzowanychWiele osób pragnie wiedzieć, w jaki sposób Krajowy System e-Faktur będzie działał w praktyce. Na pewno warto zdawać sobie sprawę z tego, że fakturę w KSeF będzie mógł wystawić zarówno sam podatnik, jak i podmiot przez niego upoważniony.

Każdy tego rodzaju dokument zostanie wystawiony w oparciu o wzór udostępniony przez Ministra Finansów. Ponadto, otrzymanie faktury będzie wymagało wspomnianej już wyżej akceptacji.

Pilotaż w celu przetestowania nowych rozwiązań prowadzony jest już od grudnia 2021 roku. 

Dla kogo Krajowy System e-Faktur?

Jak już zaznaczono wyżej, korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur wiąże się z naprawdę wieloma korzyściami.

Dla kogo jednak tak naprawdę przeznaczony jest KSeF? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Okazuje się, że z Krajowego Systemu e-Faktur może korzystać każdy czynny podatnik VAT.dopuszczanych form dokumentowania transakcji

Poza tym system ten przeznaczony jest również dla przedsiębiorców, którzy zostali zwolnieni z VAT oraz dla wszystkich tych, którzy są zidentyfikowani w naszym kraju do tak zwanej procedury OSS i posiadają polski NIP. 

Krajowy System e-Faktur - nowość!

Jako że Krajowy System e-Faktur jest nowością, wiele osób nie wie jak z niego korzystać i jest to całkowicie naturalne.

Warto mieć świadomość tego, że wystawienie faktur ustrukturyzowanych będzie możliwe dzięki bezpłatnym narzędziom udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. To dobra wiadomość dla osób, które obawiają się ukrytych kosztów.

Dobrze byłoby pompodatnik vat czynnyyśleć o skorzystaniu z różnego rodzaju szkoleń na temat korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Dzięki temu będziemy czuli się po prostu pewniej.

Na takie szkolenie na pewno warto byłoby się udać, jeżeli prowadzimy biuro rachunkowe. 

Krajowy System e-Faktur możliwy już w 2022 roku!

Jak wspomniano wyżej, przepisy dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, a więc stosunkowo niedawno.

Na szczęście, ustawodawca przewidział tak zwany okres przejściowy, który będzie obejmował cały rok 2022. Oznacza to więc, że w roku obecnym korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie nieobowiązkowe.

Od 2023 planowane jest jednak wprowadzenie obowiązku korzystania ze wspomnianego systemu teleinformatycznego. Trzeba liczyć się z tym, że najprawdopodobniej będą przewidziane jakieś kary dla osób, które nie będą stosowały się do tego obowiązku.

Dobrze byłoby więc postarać się o to, aby rok 2022 był poświęcony na to, aby dowiedzieć się czegoś istotnego na temat Krajowego Systemu e-Faktur. Wówczas istnieje spore prawdopodobieństwo tego, że absolutnie nic nas nie zaskoczy. 

Co z KSeF zyskają przedsiębiorcy?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, co właściwie będą oni mogli zyskać dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur.

Jak się jednak okazuje, korzyści jest całkiem sporo. Najogólniej mówiąc, przedsiębiorca zostanie uwolniony od nadmiaru pewnego rodzaju obowiązków. Jednym z największych ułatwień jest brak obowiązku przesyłania organom podatkowym pewnych dokumentów.

Ponadto, znacząco obniżają się koszty powiązane z archiwizowaniem e-Faktur.