dofinansowanie do żłobkaDofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2022 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź platformy Empatia.