przelew walutowy swiftW obliczu dość napiętej sytuacji geopolitycznej każdy z nas z pewnością doświadcza mieszanych uczuć. Niemniej jednak w przypadku kraju jakim jest Rosja, obywatele i rządzący muszą stawić czoła ogromnym pakietom sankcji jakie zostały na nich nałożone przez kraje Unii Europejskiej oraz USA.

Wielokrotnie postulowane było całkowite odcięcie Rosji i jej banków od systemu SWIFT. Z pewnością na co dzień nikt z nas o tym systemie nie słyszał. Wobec tego czym on jest i jakie istnieją obecnie alternatywy dla Rosji?

Co to jest SWIFT?

SWIFT to akronim od słów Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. W tłumaczeniu na nas rodzimy język można powiedzieć więc, że jest to Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej.

konto klienta dowolnego bankuJest to nic innego jak międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych, które zostało założone nie tak dawno, bo w 1973 roku w Belgii.

Co więcej, SWIFT jest jednocześnie nazwą dla międzynarodowego systemu finansowego, który działa praktycznie na całym świecie. To właśnie za jego pośrednictwem instytucje finansowe na całym świecie mogą wymieniać między sobą informacje.

Numer konta bankowego odbiorcy

Okazuje się również, że system SWIFT działa w obrębie ogromnej liczby organizacji. Korzysta z niego bowiem ponad 11 tysięcy banków, a oprócz nich także i domy maklerskie oraz giełdy wraz z innymi instytucjami finansowymi.

Warto podkreślić fakt, że nie tylko organizacje stają się jego użytkownikami, bowiem przeznaczony jest on również dla osób fizycznych i osób prawnych.

Międzynarodowy system płatności

Dziennie to właśnie za pośrednictwem systemu SWIFT wykonywanych jest ponad 37 milionów transakcji, co jedynie uwidacznia jego ogromny udział na rynku finansowym na całym świecie.

Warto również wiedzieć, że z racji na tak pokaźną ilość procesów finansowych fundamentalną cechą systemu SWIFT jest oczywiście bezpieczeństwo w zakresie przesyłania informacji pomiędzy bankami. Podstawowymi narzędziami tego systemu jest oczywiście kod SWIFT i przelew SWIFT.

Co to jest kod SWIFT?

odbiorca przelewuWspomniane już zostało, że jednym z podstawowych narzędzi systemu SWIFT jest kod SWIFT. Jest to zapis na który składa się 8 lub nawet i 11 znaków w postaci liter oraz cyfr. Kod ten jest również jednym z elementów zabezpieczeń systemu SWIFT, gdyż wykorzystuje się go przede wszystkim do identyfikacji danej instytucji finansowej, z którą konkretny podmiot chce wykonać międzynarodową transakcję.

Przelewy swift

W tym momencie jednak warto zaznaczyć, że w wielu krajach obowiązuje i funkcjonuje również kod BIC czyli Bank Identifier Code, który jest praktycznie tym samym co wspomniany już kod SWIFT.

Wobec tego oczywistym jest fakt, że każda instytucja finansowa, która korzysta z systemu SWIFT, ma nadany unikalny kod, dzięki któremu może ona zostać bezbłędnie zidentyfikować. Można powiedzieć, że kod SWIFT składa się z następującej konfiguracji:

  • 4 pierwsze litery są identyfikatorem instytucji
  • 2 kolejne litery oznaczają państwo
  • 2 kolejne znaki w postaci liter lub cyfr oznaczają lokalizację
  • 3 następne znaki znów litery lub cyfry oznaczają oddział
 

Do jakich rozliczeń używany jest SWIFT?

przypadku przelewów swiftSystem SWIFT głównie wykorzystywany jest w przypadku transakcji bezgotówkowych wykonywanych zarówno pomiędzy bankami jak i pomiędzy osobami prywatnymi i fizycznymi a instytucjami bankowymi.

Głównie jednak system SWIFT wykorzystywany jest do rozliczeń międzynarodowych transakcji gotówkowych, za pośrednictwem transferu wartości pieniężnych.

Przelew SWIFT jest jednym z prostszych narzędzi tego systemu do zlecania wspomnianych już transakcji. Jest on również wykorzystywany do rozliczeń pomiędzy giełdami, domami maklerskimi oraz instytucjami bankowymi.

 

Jak będą musiały sobie radzić instytucje finansowe w Rosji?

kodu swiftOdcięcie rosyjskich instytucji finansowych od systemu SWIFT niesie za sobą poważne konsekwencje gospodarcze.

System ten stanowi podstawę wymiany transakcji na całym świecie. Instytucje handlowe w Rosji obecnie nie mogą prowadzić wymiany handlowej z zagranicznymi przedsiębiorstwami, a także import i eksport został maksymalnie utrudniony, by nie powiedzieć, że jest on obecnie całkowicie niemożliwy.

Kod swift banku

Rosyjskie instytucje finansowe muszą więc komunikować się poza systemem SWIFT co z kolei generuje im pokaźne straty finansowe i opóźnienia.

Rosja co prawda pracuje nad własnym rozwiązaniem, jednak żaden system nie stanie się międzynarodowym systemem SWIFT. Z tego też względu rosyjska gospodarka przeżywa mocny kryzys.

Jakie alternatywy ma w tej chwili Rosja?

Na Kremlu obecnie trwają niezwykle skoncentrowane poszukiwania alternatywy dla systemu SWIFT. Obecnie rosyjskie banki mogą korzystać jedynie z wewnętrznego systemu komunikatorów finansowych banku centralnego, a także ewentualnie infrastruktury krajów zaprzyjaźnionych. Na terenie całego kraju obecnie płatności dokonywane są za pośrednictwem Systemu Transmisji Informacji Finansowej Banku Rosji, jednak transakcje finansowe z innymi krajami są obecnie niezwykle utrudnione, a nawet niemożliwe. Systemu SWIFT niestety nie da się niczym zastąpić, a alternatywy z których może skorzystać Rosja są mocno ograniczone.