ubezpieczenia

 • Blisko połowa Polaków ufa firmom ubezpieczeniowym

  ubezpieczenie

  Rynek ubezpieczeń

  Niemal połowa Polaków ufa ubezpieczycielom, ale ponad jedna trzecia jest przeciwnego zdania. W tej drugiej grupie najwięcej jest osób z wyższym i ze średnim wykształceniem, a także najlepiej zarabiających. Przeważnie są to mieszkańcy dużych miast. I trzeba dodać, że częściej brak zaufania wykazują mężczyźni niż kobiety. Rodacy o negatywnym nastawieniu do tego typu firm darzą najmniejszym zaufaniem instrumenty ochrony życia i zdrowia, nieruchomości, a także mienia. Nieco lepiej postrzegane są ubezpieczenia motoryzacyjne i turystyczne.

  Z ogólnopolskiego badania opinii społecznej, zrealizowanego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla HELPER CPP, wychodzi, że 46,7% Polaków ufa ubezpieczycielom. 34,4% temu zaprzecza, a 18,9% nie potrafi tego ocenić. Jak komentuje ekonomista Marek Zuber, to dość niepokojące zjawisko, że ponad jedna trzecia rodaków nie wierzy instytucjom zaufania publicznego. Może to wnikać z tego, że są kojarzone z firmami finansowymi, takimi jak banki, które w ostatnich latach straciły na wizerunku.

 • Polisa szkolna dla dziecka

  Już 85 proc. rodziców wykupuje polisę szkolną dla dziecka. Nowością na rynku są ubezpieczenia od hejtu w internecie

   

  Polisa szkolnaCo roku w szkołach dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków z udziałem dzieci. Przed skutkami wypadków, do których dojdzie w szkole i poza nią, mogą chronić ubezpieczenia szkolne, na które decyduje się 85 proc. rodziców – wynika z badania ARC Rynek i Opinia dla UNIQA Polska. Przy wyborze polisy najczęściej zwracają oni uwagę na świadczenia za uszczerbek na zdrowiu oraz zwrot kosztów leczenia. Ubezpieczyciele rozszerzają swoją ofertę o kolejne opcje, m.in. o zachorowanie na COVID-19 czy OC w życiu prywatnym. Nowością jest także ubezpieczenie od hejtu w internecie, które obejmuje m.in. pomoc prawną i psychologiczną dla dziecka.

  – Rodzice wybierając ubezpieczenie szkolne dla swoich dzieci, najczęściej zwracają uwagę na limity i sumy ubezpieczenia przy takich świadczeniach jak uszkodzenie ciała, pobyt dziecka w szpitalu czy też zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. To pokrywa nam się ze statystykami dotyczącymi szkód, ponieważ aż 64 proc. wszystkich szkód zgłaszanych z tytułu ubezpieczenia szkolnego jest związanych z uszkodzeniem ciała. Około 13 proc. to świadczenia z tytułu pobytu dziecka w szpitalu, a 9 proc. to zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – mówi agencji Newseria Biznes Jacek Rink, menedżer zespołu rozwoju produktów i badania rynku UNIQA.

 • Polisolokaty - Sądy ukształtowały jednolitą linię orzeczniczą

  sad rejonowy warszawaW sądach coraz częściej zapadają korzystne dla konsumentów orzeczenia w sprawach dotyczących tzw. polisolokat. Osobom wnoszącym pozwy zasądzany jest m.in. zwrot wszystkich uiszczonych składek z powodu nieważności umowy. Można też dostrzec pewne podobieństwa do rozstrzygnięć zapadających w kwestii kredytów frankowych. Skargi na umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym docierają też do UOKiK. Jego prezes wydaje istotne poglądy w sprawie, co przydaje się na sali rozpraw. I jak dodają eksperci, istnieje co najmniej kilka podstaw umożliwiających stwierdzenie nieważności takiej umowy.

  Według prawników, sądy powszechne coraz częściej stwierdzają brak ważności ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (tzw. polisolokaty). Uznają nieważność umowy lub deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. W konsekwencji zasądzają na rzecz klientów zwrot wszystkich uiszczonych składek. Wcześniej ukształtowała się jednolita linia orzecznicza w sprawach o zwrot opłat likwidacyjnych. Zgodnie z nią, konsumentom należą się zwrotnie środki pobierane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy. Postanowienia umowne dotyczące opłat likwidacyjnych są uznawane za klauzule niedozwolone.

 • Ubezpieczenie działki

  działka ogródek RODUbezpieczenie działki, ogródka ROD

  Własny kawałek zieleni w mieście lub poza nim, to prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy kochają relaks na łonie natury. Ostatnie lata spowodowały duże zmiany popytu i cen na rynku nieruchomości – nie inaczej rzecz ma się z działkami rekreacyjnymi i ROD. Gwałtowny wzrost zainteresowania własnym azylem, spowodował w 2020 r. sprzedaż wyższą o kilkadziesiąt procent, w porównaniu do lat poprzednich. Równolegle, w górę idą ceny roślin ogrodowych i małej architektury zewnętrznej. Przykładowo: sadzonka Magnolii, wysokości 160 cm, odmiany Kate Brook, to kwota blisko 700 zł, a czteroosobowy komplet drewnianych mebli ogrodowych, to koszt nawet kilku tysięcy złotych! Jak zatem spać spokojnie, kiedy nie można zamknąć tak wartościowych rzeczy pod kluczem? Da się. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie ubezpieczenie.

  Kaprysy pogodowe są nieodłączną częścią pory wiosenno-letniej. Skutki uderzenia pioruna, opadów gradu, pożaru czy bardzo silnego wiatru, mogą okazać się dla roślinności i architektury ogrodowej bardzo dotkliwe. Warto wspomnieć, że na rynku ubezpieczeniowym są oferty chroniące nie tylko od zdarzeń pogodowych, ale również w przypadkach kradzieży i dewastacji, które na mniej zabezpieczonych terenach rekreacyjnych, zdarzają się znacznie częściej.

  Jakie ubezpieczenie działki jest najlepsze?

  Warto podkreślić, że ubezpieczenie samego ogrodu przynależącego do domu mieszkalnego funkcjonuje, jako rozszerzenie ubezpieczenia. Niektóre towarzystwa ogród wraz z roślinnością i pozostałymi elementami ubezpieczają w standardowym zakresie, a inne traktują je po prostu jako osobny przedmiot ubezpieczenia, który należy zgłosić do polisy na etapie zawierania ubezpieczenia.

  Ochrona domu, działki, wyposażenia

  Inaczej sprawa wygląda w odniesieniu do domków letniskowych, których nie zamieszkujemy na stałe, a raczej wykorzystujemy rekreacyjnie. Opcje mamy różne – niektóre towarzystwa posiadają w swojej ofercie produkty dedykowane ubezpieczeniu domków letniskowych, jako niezależnych obiektów w ramach osobnej polisy. Inne dają możliwość ubezpieczenia domku letniskowego, jako dodatkowego przedmiotu ubezpieczenia w ramach polisy majątkowej (dla ubezpieczenia domu lub mieszkania). W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego zakresy ochrony będą się różnić. Polisa może zapewnić ochronę zarówno dla domku, jak i ogrodu, jego wyposażenia, w tym mebli ogrodowych, roślinności czy basenu w zakresie standardowych ryzyk związanych ze zdarzeniami pogodowymi (np. grad, ulewny deszcz, silny wiatr, burza czy pożar) oraz kradzieży/kradzieży z włamaniem czy dewastacji. Na szczególną uwagę zasługuje ubezpieczenie od kradzieży, w tym kradzieży zwykłej czyli takiej, która nie nosi śladów włamania - działki oddalone nieraz setki kilometrów od naszego miejsca zamieszkania stają się łakomym kąskiem dla złodziei.

  O ile rekompensata za zniszczoną architekturę czy wyposażenie ogrodowe wydają się być oczywiste, to pojawia się pytanie - na jakie świadczenie możemy liczyć w wyniku straty bądź zniszczenia roślinności? Beata Borkowska z Unilink wyjaśnia – Możemy liczyć np. na pokrycie kosztów nabycia roślin ogrodowych w miejsce tych, które uległy degradacji. Pamiętajmy o zachowaniu dowodu zakupu nowych roślin – bez tego wypłata świadczenia nie będzie możliwa.

  Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach, które wpływają na decyzję o wypłacie odszkodowania i mogą skutkować odmową. Przede wszystkim ubezpieczyciel z pewnością zwróci uwagę na odpowiednią konserwację budynku i jego stan techniczny. Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania jeśli np. doszło do zalania w wyniku opadów deszczu, a dach swoje już przeszedł i nie był szczelny. Należy także pamiętać o regularnym wykonywaniu przeglądów technicznych, które są wymagane prawem budowlanym. Jest to również jeden z warunków istotnych dla podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela.

  Ubezpieczenie działki na ROD

  Rodzinne Ogródki Działkowe to dobre rozwiązanie dla miłośników rekreacji na świeżym powietrzu, mających jednak w sobie bardziej miejskie niż dziko żyjące zwierzę. Choć tak zwane RODosy przeżywają swoją drugą młodość i ponownie cieszą się popularnością, to kwestia ich ubezpieczenia nie jest wcale oczywista. Wiele towarzystw w ogóle nie oferuje ochrony dla działek i zlokalizowanych na nich domków oraz roślinności, znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Z kolei inne towarzystwa dają możliwość ich ubezpieczenia, np. na wypadek pożaru, ulewnego deszczu, gradobicia, silnego wiatru czy dewastacji i kradzieży z włamaniem/kradzieży. Warto pamiętać o stosowanych przez ubezpieczycieli limitach odpowiedzialności, które kwotowo określają granicę odpowiedzialności towarzystwa – co w praktyce oznacza, że wypłacone odszkodowanie nie może być wyższe niż wskazany limit w umowie ubezpieczenia.

  Myśląc o ubezpieczeniu, myślimy najczęściej o domu lub mieszkaniu, samochodzie, ubezpieczeniu NNW, które zazwyczaj kupujemy przed podróżą. Rzadko jednak przychodzą nam do głowy inne rzeczy np. roślinność czy elementy architektury ogrodowej, w skład której wchodzą także meble ogrodowe. Jak się okazuje, je również można ubezpieczyć. Trzeba tylko wiedzieć jak i gdzie takiego ubezpieczenia szukać lub prościej- po prostu zapytać o ofertę swojego doradcę ubezpieczeniowego.