szpiegostwo

  • Szpiegostwo przemysłowe

    telefon szyfrującyCyfrowe narzędzia do inwigilacji są dziś bardzo łatwo dostępne. Sprawiają, że szpiegostwo przemysłowe przestaje być domeną specjalistów. Jak można się bronić przed podsłuchem i innymi sposobami wykradania poufnych informacji?

    Specyfikacje techniczne produktów, dane dotyczące prowadzonych badań czy testów, strategiczne plany rozwoju przedsiębiorstw, umowy handlowe – wszystko to może być łakomym kąskiem dla szpiegów przemysłowych. Metody ich działania częściowo pokrywają się ze „zwykłym” szpiegostwem. Celem jest dotarcie do poufnych informacji. Mówiąc wprost: chodzi o wykradzenie własności intelektualnej lub dyskretnych danych. Oczywiście wymaga to działań niejawnych i nielegalnych. Na tym polega najważniejsza różnica pomiędzy szpiegostwem przemysłowym a wywiadem gospodarczym, który koncentruje się na gromadzeniu i analizie danych ze źródeł powszechnie dostępnych.

    Obserwuje się, że zwłaszcza kraje z gospodarkami Hi-Tech, bazujące na innowacyjności, zwracają coraz baczniejszą uwagę na zagrożenia związane ze szpiegostwem przemysłowym. Globalizacja zwiększa stopień złożoności procesów, współzależności i powiązań. Im szybsze staje się tempo zmian rynkowych oraz im większą rolę w budowaniu pozycji biznesowej odgrywają technologie, tym większa pokusa, by sięgać po takie sposoby. Dotarcie do poufnych informacji oznacza zdobycie przewagi konkurencyjnej.