koronawirus wirusGdy w lutym 2020 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o przypadkach koronawirusa w Polsce, nie wiedzieliśmy zgoła nic o przebiegu tej choroby. Osoby z objawami SARS-CoV19 były natychmiastowo odsyłane do szpitali epidemiologicznych. Po czasie ciężkiej walki z pandemią pojawili się pierwsi ozdrowieńcy. Czy jednak uporanie się z wirusem kończy ich problemy zdrowotne? W niniejszym artykule skupimy się na najczęstszych dolegliwościach towarzyszących ozdrowieńcom, wyjaśnimy, czym jest tak zwany długi ogon CoV19 i odpowiemy na pytanie o badaniach diagnostycznych, które trzeba wykonać, jeśli będąc ozdrowieńcem, borykamy się w dalszym ciągu z różnymi dolegliwościami.

Kim jest ozdrowieniec i co to jest długi ogon CoV19?

Niniejsze hasło pojawia się regularnie w doniesieniach medialnych i charakteryzuje osobę, która przeszła przez infekcję wirusem SARS-CoV19 w sposób objawowy bądź bezobjawowy. Uporanie się z wirusem często nie kończy się pozbyciem pewnych dolegliwości. Powikłania po infekcji są nadal często spotykane u tak zwanych ozdrowieńców. Najpowszechniejszymi dolegliwościami, na które uskarżają się ozdrowieńcy, są chroniczne poczucie zmęczenia, duszności, męczące bóle głowy, zaburzenia koncentracji i problemy ze spaniem. Z biegiem czasu lista dolegliwości wynikających z powikłań jest coraz dłuższa.

Pacjenci, którzy mogą tytułować się ozdrowieńcami, uskarżają się m.in. na:

 • rozmaite zaburzenia natury psychicznej ( stany depresyjne bądź uczucie rozdrażnienia, spadek nastroju),
 • zaburzenia smaku i węchu,
 • bóle brzucha,
 • poczucie ucisku w klatce piersiowej,
 • kaszel,
 • brak apetytu,
 • zaburzenie rytmu serca,
 • stany lękowe,
 • migrena,
 • szumy w uszach,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • kołatanie serca,
 • problemy z biegunką.

Wraz ze stanem wiedzy na temat samej infekcji CoV19 lista powikłań występujących u pacjentów jest stale aktualizowana. Biorąc pod uwagę tak liczne powikłania, ukuto termin "długi ogon CoV19". Długi ogon to ciągnące się za pacjentem liczne objawy powikłań trwające w dłuższym przedziale czasowym. Powikłania po infekcyjne mogą utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy po ozdrowieniu. Zgodnie z bieżącym stanem wiedzy powikłania występują aż u połowy spośród wszystkich pacjentów, których można nazwać ozdrowieńcami. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy skonsultować się z lekarzem specjalistą i wykonać szereg badań diagnostycznych.

Długi ogon CoV19 - zagrożenie dla zdrowia

Objawy po infekcyjne mogą prowadzić do bardzo poważnych następstw zdrowotnych. W szczególności tyczy się to osób, które mają za sobą pobyt na oddziale intensywnej terapii. Uszkodzenie tkanki płucnej jest najczęściej wymienianym następstwem przebycia choroby. Ozdrowieńcy, którzy przeszli CoV19 powinni skontaktować się z pulmonologiem i monitorować stan swoich płuc. Niemniej groźnym następstwem przebycia infekcji wirusowej są kłopoty z wydolnością serca. Pacjenci po przebyciu choroby winni więc monitorować stan swojego zdrowia również pod kątem kardiologicznym. Grupą szczególnie narażoną na wystąpienie powikłań postcovidowych są osoby starsze i cierpiące na choroby współistniejące (np. astmatycy) oraz posiadający wyższą masę ciała. W istocie SARS-CoV19 może spowodować rozmaite problemy zdrowotne na dłuższą metę:

 • problemy natury kardiologicznej; w wyniku przebytej infekcji możliwe jest uszkodzenie mięśnia sercowego,
 • problemy natury pulmonologicznej; w wyniku powikłań postcovidowych może dojść do uszkodzenia tkanki płucnej,
 • problemy z nerkami; uszkodzenie tego narządu,
 • problemy dermatologiczne; wypadanie włosów i zmiany skórne,
 • problemy związane z układem nerwowym; możliwy zespół Guillaina Barrego, Alzheimera czy Parkinsona,
 • problemy związane z zatorem tętnicy płucnej,
 • problemy natury psychologicznej; możliwy zespół stresu pourazowego (PTSD), depresji i stanów lękowych,
 • problemy układu mięśniowo szkieletowego.

Długi ogon SARS-CoV19 może wpływać na dalsze funkcjonowanie organizmu i powodować bardzo poważne następstwa zdrowotne. Ważne jest, by pacjent postcovidowy, który cierpi na określone objawy, niezwłocznie skontaktował się z lekarzem specjalistą i podjął się wskazanych badań diagnostycznych. Ich pełną listą wymienimy w kolejnym paragrafie.

Długi ogon SARS-CoV19 i badania diagnostyczne

Ozdrowieńcy, którzy cierpią na ciągnące się dość długo powikłania postcovidowe, powinni skontaktować się z odpowiednim specjalistą i zdecydować się na szereg badań laboratoryjnych, które dadzą pełny ogląd stanu zdrowia. Odpowiednia diagnostyka wpłynie na sposób leczenia, co przełoży się na wyeliminowanie objawów, zmniejszenie dyskomfortu wynikającego z dręczących dolegliwości i pozwoli uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych u ozdrowieńca. Przedstawiamy wykaz badań diagnostycznych, które pozwolą oszacować aktualny stan zdrowia ozdrowieńca.

Badania morfologiczne krwi AB i CRP. Jest to elementarne, przesiewowe badanie krwi.
Test na przeciwciała IgG. Jest to standardowe badanie na obecność przeciwciał Sars -CoV19.szczepienie
Badanie elektrolitów. Jest to badanie diagnostyczne szacujące, jaka jest równowaga wodno-elektrolitowa i odpowiadające na pytanie dotyczące ewentualnych zaburzeń kwasowo-zasadowych.
Badanie lipidogramu. To badanie szacuje ryzyko związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
TSH. Badanie to polega na obserwacji zaburzeń tarczycy.
Witamina D. Badanie to skutkuje oceną zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej.
Kreatynina. Badanie to polega na oszacowaniu stanu nerek.
Transaminaza ALT i transaminaza AST. Badanie to polega na ocenie stanu wątroby.
Ciśnienie tętnicze krwi. Szacuje siłę, z jaką krew uderza o ściany naczyń krwionośnych.
D-dimer. Określa poziom zaburzenia krzepliwości krwi.
Badanie poziomu saturacji, czyli ilości tlenu zawartego w krwi.
Badanie EKG. Polega na przedstawieniu obrazu naczynia sercowego.
Holter EKG. Polega na analizie pracy serca.
Holter RR. Badanie to rejestruje ciśnienie tętnicze krwi.
RTG klatki piersiowej. Przedstawia pracę układu oddechowego, ocenia stan płuc.

Długi ogon koronawirusa może wpłynąć diametralnie na stan zdrowia pacjenta. Istotna jest jak najszybsze wydobycie źródła problemu i podjęcie właściwego leczenia.