Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymiZarządzanie nieruchomościami to zawód, którego nazwa doskonale odzwierciedla wykonywane obowiązki. Najważniejsze z nich to podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących konkretnych obiektów, a często także zarządzanie tymi obiektami. Menedżerowie analizują rynek i zatwierdzają wysokość czynszów, programy marketingowe mające na celu przyciągnięcie najemców, rekomendacje dotyczące bardziej ekonomicznego korzystania z obiektów i wiele innych rzeczy związanych z leasingiem i rentownością finansową. Przygotowuje plany wydatków do akceptacji właściciela i szuka nowych, bardziej opłacalnych rozwiązań.

Aby poprawnie zdefiniować pojęcie „zarządzania nieruchomościami”, należy najpierw wyjaśnić znaczenie CRE. W przypadku firm świadczących usługi zarządzania na rzecz klientów zewnętrznych są to wszelkiego rodzaju nieruchomości, które inwestorzy kupują w celu realizacji planowanego zwrotu w czasie. Zarządzanie nimi z kolei definiowane jest jako dbanie o realizację planu inwestora, aby w czasie osiągnąć założone podczas zakupu lub budowy cele inwestycyjne. Chodzi między innymi o zwrot z inwestycji, utrzymanie lub zwiększenie wartości nieruchomości, lub przygotowanie jej do sprzedaży.

komercyjnymi, handlowymi

Warto zacząć od klasyfikacji nieruchomości komercyjnych, ponieważ każdy rodzaj nieruchomości wymaga innego podejścia do zarządzania. W skład nieruchomości komercyjnych wchodzą: obiekty handlowo-usługowe, obiekty biurowe i magazynowe. W tym artykule skupię się na wyjaśnieniu obowiązków i celów managera obiektu handlowo-usługowego. Przy tego typu nieruchomościach zarządcy powinni skupić się na kilku ważnych kwestiach. Jednym z nich jest właściwe przygotowanie i wykonanie budżetu. Przy nowoczesnej, bardzo wysokiej świadomości najemców, menedżerowie nie mogą naliczać im ogromnych niedopłat z tytułu błędnego naliczania i rozliczania kosztów obsługi. Dobry zarządca bardzo dba o optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości, aby mógł pochwalić się oszczędnościami.

Optymalizację tę można osiągnąć w dużej mierze poprzez poprawę efektywności energetycznej obiektu. Prawidłowe określenie mocy umownej dostawcy energii elektrycznej niesie ze sobą wiele korzyści. Zarządzający dużymi obiektami handlowo-usługowymi często nie weryfikują faktur za energię elektryczną, co w wielu przypadkach sugeruje uniknięcie kosztów. Przykładem tego jest niedoszacowanie mocy umownej i koszt jej przekroczenia. Ostatecznie skutkuje to znacznie wyższymi kosztami energii niż określono w umowie ze względu na niekorzystny mnożnik obliczający koszt nadkonsumpcji stosowany przez sprzedawcę. Ponadto ważną kwestią jest wybór odpowiedniej ceny energii.


Aspekt finansowy

Zarządcy nieruchomości odpowiadają również za szereg zadań związanych ze stanem technicznym budynku. Dokonuje przeglądu procedur i sprawdza ich realizację, nadzoruje kierownictwo, ustala terminy i zasady różnych przeglądów, przygotowuje i raportuje z terenu, ustala niezbędne koszty napraw i remontów oraz decyduje o nich, czy zostanie mu udzielone tak prawidłowe zamówienie. Jeśli w zarządzaniu chodzi również o administrację, zawód obejmuje bezpośrednie nadzorowanie czynszu, kupowanie różnych usług, takich jak sprzątanie czy remont, oraz utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie. Inne czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami to np. reprezentowanie właścicieli lub wspólnot mieszkaniowych w różnych agencjach, organizowanie spotkań mieszkańców, podejmowanie uchwał, zawieranie umów z mediami, zabezpieczanie obiektów itp.


Czym się różni od zarządzania mieszkaniami?

Ponieważ nieruchomość komercyjna jest źródłem dochodu i lokatą kapitału, głównym celem jej właściciela jest generowanie zysku poprzez pobieranie czynszu lub zwiększanie wartości nieruchomości. Na tym skupia się przede wszystkim komercyjnymi, w tym opracowywanie i wdrażanie strategii adekwatnych do rodzaju i przeznaczenia nieruchomości w celu optymalizacji kosztów jej funkcjonowania. W tym celu zarządcy nieruchomości komercyjnych przyjęli różne metody prowadzenia działalności. Metody zarządzania nieruchomościami komercyjnymi również w dużej mierze zależą od rodzaju inwestycji. Zarządzanie portfelem w przypadku inwestycji krótkoterminowych będzie wymagało bardziej agresywnych kosztowo polityk, natomiast w przypadku inwestycji długoterminowych będzie koncentrować się na stabilizacji dochodów i utrzymaniu obiektów w dobrym stanie. Umiejętne , dopasowane do konkretnego typu inwestycji, może przynieść właścicielom realne zyski.

Ekspert w branży 

Zarządcy nieruchomości komercyjnych mają do wykonania wiele poważnych zadań. Kluczem jest wzmocnienie pozycji danego obiektu na lokalnym rynku, zbudowanie przewagi nad konkurencją, utrzymanie lub poprawa wizerunku firmy, zwiększenie obrotów najemców, zwiększenie liczby osób odwiedzających centra handlowe (lub inne nieruchomości komercyjne) oraz optymalizacja obiektu koszty operacyjne. Dlatego zarządcą nieruchomości komercyjnej powinna być osoba posiadająca rozległą wiedzę na wielu poziomach: prawnym, ekonomicznym, marketingowym, a także doskonale znająca lokalny rynek i potrafiąca dostosować biznes inwestora do jego specyfiki. Platangroup posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu takich usług, w tym składanie dokumentów, utrzymywanie kontaktu z usługodawcami, budowanie relacji z najemcami oraz rozwiązywanie problemów technicznych: kontrola stanu technicznego obiektów, nadzór nad remontami. Nasz profesjonalny zespół zarządców nieruchomości komercyjnych stosuje najlepsze rozwiązania, dopasowane do potrzeb naszych klientów i specyfiki danej nieruchomości. Korzystamy z nowoczesnych systemów informatycznych, aby poprawić wydajność i jakość naszej pracy. Współpraca z naszymi ekspertami pozwala zoptymalizować koszty użytkowania Twojej nieruchomości i jej prawidłowego funkcjonowania.

Jesteśmy grupą profesjonalistów. Powierzone nam zadania wykonujemy z sercem i czerpiemy satysfakcję z efektów naszej pracy. Każdą współpracę traktujemy indywidualnie. Każdy doświadczony zarządca nieruchomości komercyjnych rozumie, że pracuje z ludźmi i dla nich pracuje. Partnerstwo i profesjonalne podejście to podstawa naszej pracy. Działamy nie tylko na terenie Warszawy i okolic, ale na terenie całej Polski. Nasze oferty skierowane są do właścicieli biur, magazynów, pomieszczeń gospodarczych, apartamentowców, centrów handlowych oraz wszystkich, którzy chcą poświęcić swój czas na komercyjnymi i rozwój biznesu.