tirMandat za przeładowane auto 2022. Nawet 3 tys. zł kary!

Mandat za przeładowane auto 2022? To kolejny przykład grzywny, której wartość wzrosła wraz z wejściem w życie nowego taryfikatora mandatów.

Przeładowane auto i wyższe mandaty od 1 stycznia 2022 r.

W jakim przypadku możemy mówić o przeładowanym aucie? Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim lekkich dostawczaków.

Bo choć w ich przypadku dowód rejestracyjny może wskazywać na dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą np. 3,5 tony, w rzeczywistości wożą one często ładunki dużo cięższe.

Dla przykładu podczas ostatnim kontroli przesiewowych za pomocą wagi, inspektorzy ITD stwierdzili np. przekroczenie DMC pojazdu aż o 2 tony. Co się dzieje w takim przypadku? Rodzaje konsekwencji są dwa.

Ile wynosi mandat za przeładowane auto  w 2022 r.?

Po pierwsze kierowca dostaje mandat za przeładowane auto. W roku 2022 ten może sięgnąć kwoty 3 tys. zł. A podstawę prawną do tak wysokiej grzywny daje nowy taryfikator mandatów, a konkretnie art. 97 mówiący o wykraczaniu przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej