Zasoby jądroweJakie kraje są najlepsze pod względem zasobów jądrowych?

Energetyka jądrowa jest jednym z najpopularniejszych źródeł energii na świecie. Dostarcza prawie 20% światowej energii elektrycznej i wciąż ma duży potencjał do wzrostu. Istnieje wiele krajów, które mają zasoby jądrowe, ale nie wszystkie kraje są w stanie z nich korzystać.

W tym artykule uszeregujemy 10 krajów o największej ilości energii jądrowej i porównamy ich zalety i wady.

Ile uranu potrzebuje kraj, aby wyprodukować 1 gigawat energii elektrycznej?

Ilość uranu potrzebna w danym kraju do wyprodukowania 1 gigawata energii elektrycznej różni się w zależności od kraju. Niektóre kraje są w stanie wyprodukować więcej niż 1 gigawat energii elektrycznej z mniej niż 50 kilogramów uranu, podczas gdy inne potrzebują ponad 500 kilogramów, aby wytworzyć tę samą ilość.

uranDzieje się tak, ponieważ niektóre kraje polegają na elektrowniach jądrowych, podczas gdy inne wykorzystują węgiel lub gaz ziemny. Rodzaj paliwa używanego w elektrowni również wpływa na ilość uranu potrzebnego w danym kraju. Na przykład, jeśli kraj opiera się na węglu lub gazie ziemnym jako źródle energii, potrzebuje mniej uranu, aby wytworzyć 1 gigawat energii elektrycznej.

Dlaczego ranking jest ważny?

Ważne jest, aby wiedzieć, które kraje są najlepsze pod względem zasobów jądrowych, ponieważ może to zmienić sposób, w jaki robi to kraj. Na przykład, jeśli jeden kraj ma więcej zasobów jądrowych niż inny, może to zrobić, aby mieć większą władzę i kontrolę nad tym, co się dzieje.

Najlepsze kraje dla zasobów jądrowych

Energia jądrowa to czysty i wydajny sposób wytwarzania energii elektrycznej. Kraje posiadające zasoby jądrowe są w stanie generować więcej energii elektrycznej bez konieczności budowy większej liczby elektrowni.

Najlepsze kraje dysponujące zasobami jądrowymi to te, w których występują obfite zasoby uranu i toru. Należą do nich Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Kazachstan, Namibia, Rosja, Stany Zjednoczone i Uzbekistan.

Pierwsze pięć państw nuklearnych, które przyjęły program jądrowy przed wejściem w życie NPT 

Rosja
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Chińska Republika Ludowa
Państwa, które nie podpisały NPT, czyli układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej
Indie
Pakistan
Korea Północna
Państwa które oficjalnie nie dysponują bronią jądrową, ale w rzeczywistości ją posiadają
Izrael

 Nuclear Non-Proliferation Treaty, czyli układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

NPT to traktat, który został ustanowiony w 1968 r., aby zapobiec rozprzestrzenianiu się broni jądrowej i technologii broni, promować współpracę w pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej oraz wspierać cel, jakim jest osiągnięcie rozbrojenia nuklearnego oraz ogólnego i całkowitego rozbrojenia.

NPT jest uważany za jeden z najbardziej udanych traktatów w historii. Została ratyfikowana przez 189 państw (wszyscy członkowie ONZ z wyjątkiem czterech: Indii, Izraela, Pakistanu i Sudanu Południowego). Traktat ma trzy filary: nieproliferację, rozbrojenie i pokojowe użycie.

NPT ma na celu powstrzymanie proliferacji broni nuklearnej poprzez uczynienie nielegalnym dla jakiegokolwiek państwa przekazywania lub otrzymywania jej z innego państwa bez zgody tego drugiego państwa. Traktat zabrania również wszelkich zastosowań wojskowych lub testów do czasu osiągnięcia globalnego konsensusu