Polski Ład dla dzieci

Polski Nowy Ład wprowadza szereg rewolucyjnych zmian w rozmaitych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał projekt ustawy powołującej ddz

o życia tak zwany kapitał opiekuńczy, z którego wypłacane będą środki rodzinom wielodzietnym. Politycy partii rządzącej pragną w ten sposób wpłynąć na wzrost dzietności w kraju i pomoc rodzinom wielodzietnym.

Jakie zmiany dla rodzin zachodzą wraz z Polskim Ładem? Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o oferowane środki? Warto przybliżyć ten aspekt nowego projektu partii Jarosława Kaczyńskiego.

Polski Ład dla dzieci - najważniejsze zmiany

Zasadniczą zmianą pojawiającą się wraz z Polskim Ładem jest tak zwany kapitał opiekuńczy. W domyśle ma on gromadzić środki wypłacane później rodzinom wielodzietnym. Do tej pory obowiązywał program 500+ i 300+, Pieniądze wypłacane były rodzinom po złożeniu stosownego wniosku i uzależnione były od wysokości dochodów rodziny.

W roku 2019 wdrożono zmianę polegającą na przyznawaniu dofinansowania nie tylko na pierwsze dziecko, ale i na drugie lub trzecie bez konieczności spełniania wymogów finansowych. Nowy Ład wdraża program wypłacania pieniędzy na drugie i trzecie dziecko w wysokości 12 000zł. Pieniądze te wypłacane będą ze środków kapitału opiekuńczego przez okres roku (w ratach po 1000zł) lub dwóch (w ratach po 500zł). Wybór wobec formy płatności będzie należał do rodziców.ministerstwo rodziny

12 tysięcy na dziecko - dla kogo, jakie warunki?

miejsce zamieszkania obojga rodzicówWarunkiem ubiegania się o program świadczeń wypłacanych z kapitału opiekuńczego jest posiadanie drugiego i trzeciego dziecka. To na nie przyznawane będą środki z ustalonego w projekcie ustawy funduszu.

Istnieją jednak rozmaite sytuacje życiowe i dzieci mogą wychowywać się z jednym z rodziców. Wówczas może dojść do podziału całkowitej sumy pomiędzy wychowujących oddzielnie dzieci rodziców. Istnieją też sytuację, kiedy dziećmi zajmują się z różnych przyczyn krewni rodziców, z dala od nich. Co wówczas? Polski Ład normuje taką sytuację.

Faktyczny opiekun dzieci powinien wystąpić do sądu o przysposobienie. Po jego sądowym uznaniu gwarantowane świadczenie powinno znaleźć się na koncie opiekuna prawnego. Wspomniana suma 12 tysięcy złotych dotyczyć będzie również obcokrajowców przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z rodzinami.

Podstawą do wypłacania środków z kapitału opiekuńczego obcokrajowcom legalnie przebywającym na terenie Polski są umowy międzynarodowe zawarte z ich krajami. rodzinny kapitał opiekuńczy

Polski Ład dla dzieci - co dalej z 500+?

rodzinny kapitał opiekuńczyTo pytanie nasuwa się niejako automatycznie każdemu, kto słyszał o nowym pomyśle partii rządzącej. Program wsparcia rodzin wielodzietnych, słynne 500+ w dalszym ciągu będzie funkcjonował. Pieniądze oferowane przez kapitał opiekuńczy będą wypłacane na równi z 500+ i 300+.

To jednak nie wszystko, ponieważ rodziny funkcjonujące w modelu 2+1 również będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe wypłacane z kapitału. Rodziny cieszące się jedynakiem będą mogły liczyć na 400 złotych wypłacanych przez okres dwóch lat. W zamyśle prawodawcy środki te przeznaczane miałyby być na opłacenie żłobka lub klubu dziecięcego.

W ten sposób rodziny z jednym dzieckiem nie musiałyby czuć się pokrzywdzone w całej sytuacji. Projekt ustawy nie został jednak przeforsowany i pomysł utkwił na poziomie prac legislacyjnych. Trudno powiedzieć, od kiedy tak konkretnie będzie obowiązywał. Z dużą dozą prawdopodobieństwa nastąpi to w przyszłym roku. Wypłatą świadczeń zajmować się będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zarobki a kapitał opiekuńczy, czyli kto dostanie dodatkowe pieniądze?

polskim ładziePolski Ład zakłada wsparcie rodzin kolejnymi środkami, które nie będą uzależnione od wysokości zarobków. Nie będzie trzeba okazywać się zaświadczeniem o dochodach i prawdopodobnie sposób ubiegania się o pieniądze ograniczał się będzie do wypełnienia stosownego wniosku o środki z programu.

Pieniądze przysługiwać mają rodzicom posiadającym dwójkę lub trójkę dzieci. Rodzice jedynaków liczyć mogą na 400zł, które wypłacane będą przez okres 36 miesięcy. O dodatkowe środki ubiegać się mogą również opiekunowie prawni drugiego lub trzeciego dziecka oraz obcokrajowcy przebywający legalnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.