zmiany klimatuZiemia zmienia się szybciej niż w jakimkolwiek momencie ludzkiej historii. Dzieje się tak w wyniku globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka.

Paliwa kopalne – emisja CO2

Od połowy XIX wieku, kiedy zaczęliśmy spalać paliwa kopalne na skalę przemysłową, modyfikujemy naszą atmosferę i powodujemy, że kula ziemska się ociepla. Gazy cieplarniane zatrzymują ciepło w atmosferze, co powoduje wzrost temperatury, wzrost poziomu morza, zakłócenia ekosystemów i bardziej ekstremalne warunki pogodowe.

Naukowcy prognozują, że jeśli świat przekroczy temperaturę 2C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, konsekwencje będą katastrofalne dla miliardów ludzi na całym świecie. Rządy podpisały porozumienie paryskie w 2015 r., w którym zgodziły się ograniczyć ocieplenie do 2C z ambicją utrzymania go poniżej 1,5C.

Temperatury na Ziemi od dawna się wahają, ale od rewolucji przemysłowej planeta odnotowała bezprecedensowy wzrost temperatury, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach. 19 z 20 najcieplejszych lat zanotowano od 2001 roku, a świat jest obecnie o 1°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Porozumienie paryskie wyznaczyło cel, aby nie przekraczać 2C, a ambicją pozostać poniżej 1,5C. Dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, który zatrzymuje ciepło w atmosferze i jest jednym z głównych czynników globalnego ocieplenia.

Topnienie lodowców

Lód na lądzie również topnieje w szybkim tempie, zwłaszcza na półkuli północnej. Sytuacja wydawała się stosunkowo stabilna do lat 90. Później, Grenlandia zaczęła tracić lód, aktualne tempo to około 280 gigaton rocznie, podczas gdy Antarktyda traci około 150 gigaton rocznie. Topnienie pokrywy lodowej Antarktydy, która zawiera ponad połowę słodkiej wody na Ziemi, miałoby katastrofalne skutki dla globalnego wzrostu poziomu mórz.

Gdy świat się ociepla, lód zmagazynowany na biegunach i w lodowcach topnieje, a poziom mórz podnosi się. Tempo wzrostu przyspieszyło w ostatnich dziesięcioleciach i jest obecnie szacowane na 3-4 mm rocznie. Naukowcy prognozują, że jeśli nie zostaną podjęte drastyczne działania w celu zmniejszenia emisji, do końca wieku poziom mórz może wzrosnąć o około metr, co byłoby katastrofalne dla wielu nisko położonych narodów i zaludnionych miast przybrzeżnych.