Badanie dotyczące odmrażania gospodarki przeprowadzono w dniach 26 lutego -2 marca 2021 roku przez firmę Research Partner na panelu Ariadna.

32 procent badanych optuje za zniesieniem obostrzeń i utrzymaniem noszenia maseczek oraz dystansu społecznego. Rozwiązanie to jest preferowane głównie przez kobiety oraz mieszkańców dużych miast (100-500 tys. mieszkańców). Natomiast aż 29% respondentów uważa, że należy utrzymać wszystkie obostrzenia aż do całkowitego ustąpienia pandemii. Do takiego rozwiązania najbardziej przekonane są osoby po 55 roku życia. Co piąty ankietowany sądzi, że trzeba przywrócić normalne funkcjonowanie gospodarki sprzed pandemii. Są to głównie młodzi mężczyźni do 34 roku życia i mieszkańcy wsi. Pozostałe cztery warianty odpowiedzi wybrało łącznie 19% respondentów.

ariadna lockdown