coins 1503530 640x480

Koniec z OFE

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.
OFE w dotychczasowej formie przestaną funkcjonować, a każdy ich uczestnik będzie miał do wyboru dwie możliwości: przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (opcja domyślna) oraz złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS.

Otwarte fundusze emerytalne

– Wprowadzanie tak ważnej dla ponad 15 mln Polaków zmiany w okresie pandemii, bez szerokich konsultacji społecznych (dla przypomnienia te zakończyły się w 2019 r.), bez poważnej, uczciwej i rzetelnej debaty na temat systemu emerytalnego w Polsce nie wzbudza już i tak nadwyrężonego zaufania do oszczędzania emerytalnego – mówi Dorota Dula, ekspertka BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych. – Echa tego możemy ujrzeć już niebawem, po zakończeniu implementacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w sektorze finansów publicznych – dodaje.

– Ponadto, danie uczestnikom OFE zaledwie 2 miesięcy na wybór jednego z rozwiązań i to w okresie wakacyjnym, bez solidnej edukacji pomagającej w dokonaniu racjonalnego wyboru, budzi wątpliwości co do intencji ustawodawcy – podkreśla ekspertka BCC.

Planowane wejście w życie ustawy to 1 czerwca br. Okres składania deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS wyznaczono od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.