praca

Praca zdalna

Praca zdalna to wyzwanie dla każdego zespołu, jak również menedżerów, aby nadzorować wykonywanie zadań, zadbać o wysoką motywację i relacje między pracownikami. Brak bezpośredniego kontaktu między członkami rozproszonego zespołu utrudnia efektywną współpracę i budowanie atmosfery. Rosnące zmęczenie pracą zdalną, wpływa negatywnie także na kondycję psychiczną pracowników i wzajemne relacje. Pracodawcy zaczynają dostrzegać potrzebę zdalnej integracji zespołów, poszukując rozwiązań, które mają szansę sprawdzić się w pandemii.

Coraz istotniejsze staje się zadbanie nie tylko o wyniki finansowe firm, ale również o społeczny aspekt pracy. Inwestycje w kompetencje związane ze zdalną pracą w trwającej już od ponad roku pandemii, zaczynają wychodzić poza obszar rozwiązań technologicznych. Przejście na tryb pracy zdalnej, pociągnęło za sobą nowe wyzwania w dziedzinie zarządzania zespołami, których członkowie nauczyli się już korzystać z narzędzi do współpracy na odległość.

Home office

Home office stał się dla wielu pracowników przymusową formą funkcjonowania zawodowego z rosnącym poczuciem izolacji i osamotnienia. Pracując zdalnie łatwo podzielić zadania, zorganizować spotkania online i raportować postępy prac. Jak jednak zadbać o właściwą integrację zespołu, aby wszyscy mieli poczucie wspólnoty i pewność, że podążają w tym samym kierunku?

Przed lockdownem pomysłów na integrowanie zespołu było mnóstwo: firmowe imprezy, gry terenowe, wizyty w escape roomie czy udział w drużynowych zawodach sportowych. Pandemia wymusiła na pracodawcach poszukiwanie alternatyw na nowe czasy, co zaowocowało nowymi pomysłami na zdalny team building. - komentuje Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits, która w odpowiedzi na rosnące potrzeby przygotowała rozwiązania umożliwiające zdalną integrację zespołów rozproszonych.

Integracja zespołów w czasie pandemii

Jednym z pomysłów, który pojawił się na rynku na zdalną integrację zespołów rozproszonych w pandemii, bazuje na wykorzystaniu wspólnego przygotowania i jedzenia posiłków. Jedzenie zbliża ludzi, a wspólne przygotowywanie posiłków ułatwia współdziałanie i wspiera nieformalne relacje. Wspólne jedzenie przybliża nas także do lepszej współpracy i buduje zaufanie, co potwierdzają wnioski z badań przeprowadzonych przez Kaitlin Woolley z Uniwersytetu Cornell oraz Ayelet Fishbach z Uniwersytetu w Chicago [1]. Badaczki poświęciły zagadnieniom wspólnego jedzenia wiele eksperymentów psychologicznych. Wynika z nich m.in., że nieznajomi, którzy jedzą to samo bardziej sobie ufają, a wspólny rytuał konsumowania tych samych potraw zwiększa chęć do rozstrzygania polubownie sporów. Dyskutując w nieformalnej atmosferze, potrafimy także aktywnie słuchać wyciągając wnioski, które mogą się przełożyć na dokonywanie właściwych wyborów biznesowych.

Wykorzystując dostępne narzędzia do wirtualnych spotkań i wysyłając pracownikom na home office zestawy produktów, zawierające wszystkie potrzebne składniki oraz przepisy od dietetyka, można zorganizować wspólny posiłek online ze swoim zespołem. Realizacja tej formy integracji niesie za sobą szereg korzyści, jak na przykład rozmowy w luźniejszej atmosferze, wzmacnianie przynależności do zespołu czy poczucia bezpieczeństwa. Firmowe śniadanie czy lunch online może także posłużyć jako forma edukacji żywieniowej, budującej zdrowe nawyki wśród pracowników, wspierające efektywność i wzmacniające odporność. - komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Life cooking online

Innym pomysłem, który również można wykorzystać w integracji zespołów rozproszonych, funkcjonujących w pandemicznej rzeczywistości, jest firmowy life cooking online. Wykorzystując popularność programów o gotowaniu i rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia, można zaaranżować wspólne gotowanie na home office, po przesłaniu do pracowników produktów na ich przygotowanie.

Pracownicy zaproszeni do udziału w firmowym life cooking online, otrzymują na home office produkty do przygotowania wybranej potrawy i gotują online pod okiem kulinarnego mistrza. Największą zaletą takiego pokazu jest bezpośredni kontakt z prowadzącym i żywa interakcja między pracownikami. Czynny udział w tworzeniu dania to dobra zabawa i forma niestandardowej integracji dla pracowników. Każdy może zobaczyć się w procesie gotowania, czyli w sytuacji nieformalnej, co sprzyja integracji i budowaniu personalnych relacji. Liczne badania pokazują, że wspólne spożywanie posiłku wzmacnia więzi międzyludzkie. – dodaje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Większość pracowników obecnie nie ma możliwości, aby spotkać się w biurowej kuchni i swobodnie porozmawiać. Rośnie więc potrzeba doświadczania robienia czegoś zespołowo i znaczenie podejmowanych przez pracodawców działań w obszarze team buildingu online. Potrzeba firmowej integracji w życiu na home office jest sygnalizowana przez samych pracowników. Jak potwierdzają dane z raportu Activy „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych” aż 71,1% pracowników uważa, że podczas pandemii w firmie zmniejszyła się integracja pracowników, a wśród nich 59,4% deklaruje, że potrzebuje integracji z innymi pracownikami w nowej rzeczywistości.

[1] K. Woolley, A. Fishbach, A Recipe for Friendship: Similar Food Consumption Promotes Trust and Cooperation, „Journal of Consumer Psychology” 2017, nr 27 (1), s. 1–10.