studia informatyka minZa niespełna dwa tygodnie rozpocznie się rekrutacja na Politechnikę Wrocławską. Jednym z czterech nowych kierunków w naszej ofercie są informatyczne systemy automatyki. To studia dla osób, które chcą projektować nowoczesne rozwiązania informatyczne m.in. dla przemysłu.

Dlaczego w ogóle warto studiować informatykę? Ponieważ technologie informatyczne są dziś obecne w każdej dziedzinie życia i ich dalszego rozwoju nie da się już zatrzymać. Warto więc dobrze poznać cyfrowy świat i zdobytą wiedzę wykorzystać w przyszłości np. na stanowisku lidera zespołów programistycznych, szefa zespołu planowania i monitorowania jakości produkcji czy specjalisty optymalizacji procesów Przemysłu 4.0.

Taką właśnie szansę dają studia na kierunku informatyczne systemy automatyki. Został on utworzony w odpowiedzi na ciągle rosnące zapotrzebowanie w przemyśle na specjalistów od nowych technologii informatycznych i ich zastosowań w automatyce.

– Będziemy kształcić informatyków specjalizujących się w zakresie użytkowania, projektowania i programowania cyfrowych systemów automatyki, sieci komputerowych i telematyki przemysłowej, systemów optymalizacji i sterowania z wykorzystaniem sterowników mikroprocesorowych, sztucznej inteligencji, sieci neuronowych oraz metod przetwarzania i rozpoznawania obrazów – mówi prof. Ewaryst Rafajłowicz, przewodniczący komisji programowej kierunku.

Podczas studiów przyszli absolwenci będą mogli wybrać jedną z czterech specjalności, które określą ścieżki ich dalszego rozwoju. Specjalności pokrywają bardzo szeroki zakres technologii informacyjnych i ich zastosowań w automatyce – od systemów pozyskiwania informacji, przetwarzania jej w decyzje, aż po przechowywanie informacji w specjalizowanych bazach danych i obrazów.

– Nasz absolwent będzie przygotowany do pracy jako informatyk o szerokich kompetencjach, zwłaszcza w zakresie projektowania i obsługi warstwy informatycznej procesów produkcyjnych – podkreśla prof. Ewaryst Rafajłowicz. – Pozwoli mu to nie tylko na pracę w firmach informatycznych i integratorskich, w tym typu start-up, lecz także na prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji menedżera systemów informatycznych w firmach produkcyjnych i logistycznych czy projektanta systemów i kierownika projektów – dodaje.

O tym, jak wygląda taka praca, studenci będą się mogli przekonać jeszcze w trakcie nauki, a wszystko dzięki programom stażowym. Do najważniejszych firm, z którymi współpracujemy w zakresie organizacji praktyk studenckich, należą Microsoft, Siemens, Neurosoft, Comarch, PGS Software, Tieto, Volvo czy Toyota.