Zarządzanie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

    Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymiZarządzanie nieruchomościami to zawód, którego nazwa doskonale odzwierciedla wykonywane obowiązki. Najważniejsze z nich to podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących konkretnych obiektów, a często także zarządzanie tymi obiektami. Menedżerowie analizują rynek i zatwierdzają wysokość czynszów, programy marketingowe mające na celu przyciągnięcie najemców, rekomendacje dotyczące bardziej ekonomicznego korzystania z obiektów i wiele innych rzeczy związanych z leasingiem i rentownością finansową. Przygotowuje plany wydatków do akceptacji właściciela i szuka nowych, bardziej opłacalnych rozwiązań.

    Aby poprawnie zdefiniować pojęcie „zarządzania nieruchomościami”, należy najpierw wyjaśnić znaczenie CRE. W przypadku firm świadczących usługi zarządzania na rzecz klientów zewnętrznych są to wszelkiego rodzaju nieruchomości, które inwestorzy kupują w celu realizacji planowanego zwrotu w czasie. Zarządzanie nimi z kolei definiowane jest jako dbanie o realizację planu inwestora, aby w czasie osiągnąć założone podczas zakupu lub budowy cele inwestycyjne. Chodzi między innymi o zwrot z inwestycji, utrzymanie lub zwiększenie wartości nieruchomości, lub przygotowanie jej do sprzedaży.