jerzyki

  • Jak zbudować budki dla jerzyków

    budka dla jerzykowBudki dla jerzyków powinny mieć kształt prostopadłościanu o bokach 20x22x38 cm. Otwór wlotowy wykonujemy na dłuższym boku budki, a powinien mieć kształt elipsy o wymiarach 4x7 cm.

    Budka dla jerzyków powinna wisieć na wysokości min. 5-6 m, a pod nią nie powinno być żadnych przeszkód, które utrudniały by swobodne opadnie z budki. Jest to niezwykle istotne ponieważ ptak ten zaczynając lot pikuje 2-3 m aby później wzbić się do dalszego lotu.

    Jerzyki żyją w grupach dlatego montując budkę dla tych ptaków pomyślmy o kilku stanowiskach, tak aby przylatujące na początku maja jerzyki mogły utworzyć kolonie.