gazy cieplarniane

 • Kalkulator emisji gazów cieplarnianych

  Kalkulator emisji gazów cieplarnianychGazy cieplarniane to te składniki atmosfery ziemskiej, które mają możliwość zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej. Niektóre z nich, są naturalnymi składnikami atmosfery. Niestety, wraz z rozwojem działalności ludzkiej, ich stężenie w powietrzu zdecydowanie wzrosło. Jakie są skutki emisji gazów cieplarnianych?

  Co to są gazy cieplarniane?

  Do gazów cieplarnianych należy zaliczyć przede wszystkim: parę wodną, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan, freony oraz ozon. W atmosferze pojawiają się one zarówno w wyników procesów naturalnych, jak i w wyniku działalności człowieka. Ta druga jednak ma szkodliwy wpływ na klimat ziemski. 

  Naturalna emisja gazów cieplarnianych, ma niezwykle istotny wpływ na temperaturę ziemi. Przyjmuje się, że dzięki nim średnia temperatura ziemi wynosi około 15 stopni Celsjusza. Kiedy jednak emisja gazów cieplarnianych staje się urozmaicona za sprawą przemysłowej działalności człowieka, prowadzi to do wzrostu temperatury na ziemi. 

 • Zmiany klimatu

  zmiany klimatuZiemia zmienia się szybciej niż w jakimkolwiek momencie ludzkiej historii. Dzieje się tak w wyniku globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka.

  Paliwa kopalne – emisja CO2

  Od połowy XIX wieku, kiedy zaczęliśmy spalać paliwa kopalne na skalę przemysłową, modyfikujemy naszą atmosferę i powodujemy, że kula ziemska się ociepla. Gazy cieplarniane zatrzymują ciepło w atmosferze, co powoduje wzrost temperatury, wzrost poziomu morza, zakłócenia ekosystemów i bardziej ekstremalne warunki pogodowe.

  Naukowcy prognozują, że jeśli świat przekroczy temperaturę 2C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, konsekwencje będą katastrofalne dla miliardów ludzi na całym świecie. Rządy podpisały porozumienie paryskie w 2015 r., w którym zgodziły się ograniczyć ocieplenie do 2C z ambicją utrzymania go poniżej 1,5C.

  Temperatury na Ziemi od dawna się wahają, ale od rewolucji przemysłowej planeta odnotowała bezprecedensowy wzrost temperatury, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach. 19 z 20 najcieplejszych lat zanotowano od 2001 roku, a świat jest obecnie o 1°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Porozumienie paryskie wyznaczyło cel, aby nie przekraczać 2C, a ambicją pozostać poniżej 1,5C. Dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, który zatrzymuje ciepło w atmosferze i jest jednym z głównych czynników globalnego ocieplenia.